اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

شهریور- شماره ۱۶۰، سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۳۲ تا صفحه‌ی ۳۸

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ظهور علایق کارآفرینی در بین نوجوانان از طریق برنامه رشد شغلی نقش شخصیت و زمینه خانوادگی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۰۰۰ تومان