اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

اطلاعات انتشار

سال

در یک موتور القایی دوفاز معمولی سیم پیچ های استاتور از نظر الکتریکی بریکدیگر عمود هستند دراین مقاله به بررسی عملکرد موتور القایی دوفاز با سیم پیچ های استاتور نامتعامد پرداخته می شود ابتدادردستگاه مرجع ساکن مدلی برای موتور القایی دوفاز با سیم پیچهای استاتور نامتعامد ارائه می شود سپس توسط نرم افزار SIMULINK رفتار موتور شبیه سازی می شود نتایج شبیه سازی ها نشان دهنده بهبود عملکرد موتور به ازای بعضی از اختلاف زاویه های خاص مابین سیم پیچ های استاتور نسبت به حالت متعامد است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل دائمی و گذرای موتور القایی دوفاز با سیمپیچهای استاتور نامتعامد» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان