اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

Summer ۲۰۱۴, vol ۲ - no ۲، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۲۹ تا صفحه‌ی ۳۸

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Effects of Aquatic Exercise Training on Pain, Symptoms, Motor Performance, and Quality Of Life of Older Males with Knee Osteoarthritis» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۰۵۰۰ تومان