اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

بهار و تابستان- شماره ۱۱، سال

صفحات

۲۰ صفحه، از صفحه‌ی ۹۲ تا صفحه‌ی ۱۱۱

کلمات کلیدی

Culture، analysis، In، A، to

The aim of this study is to investigate human resource competencies in Iranian Petroleum Company. This study is a descriptive–analytical approach. In this research، we examined human resource competencies in six main categories including; credible activist، culture & change steward، talent manager\organizational designer، strategy architect، operational executor، business ally، as well as 21 sub indicators. To collect data، we used a designed questionnaire with 60 items. The collected data were analyzed by T–Test and Confirmatory Factor Analysis tests. The results showed، all of human resource competencies recorded above average score. Also the results showed that strategy architect and business ally had the highest average and the culture & change steward had the lowest average. The research also revealed that strategy architect and credible activist have the lowest and highest correlation with Human resource competencies respectively. According to the results، it is suggested that managers need to identify skills relevant to these competencies، and take necessary steps to learn and practice them.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تبیین شایستگی های منابع انسانی در شرکت ملی پتروشیمی ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۳۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۵۵۰۰ تومان