اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

Winter ۲۰۱۶، Volume ۱۴ - Number ۱۷، سال

صفحات

۱۲ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۱۵

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «“Contesting the Conceptual Categories ‘Islamic Civilization, Art or Masterpiece: A Reflection on the Problem”» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۳۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۰۰۰ تومان