توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تأثیر الهجرة الخارجیة علی البنیة الاجتماعیة فی الجمهوریة العربیة الیمنیة
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: کانون الأول ۱۹۸۴ - العدد ۷۰، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲قراءة فی کتابات إسرائیلیة
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سبتمبر ۱۹۷۴ - العدد ۱۶۲، سال
تعداد صفحات: ۵

۳أوروبا و جذور التخلف فی أفریقیا حتی عام 1885 م
اطلاعات انتشار: دیسمبر ۱۹۸۸ - العدد ۱۳۲، سال
تعداد صفحات: ۷۳

۴الاستعمار کنظام لتخلف أفریقیا
اطلاعات انتشار: دیسمبر ۱۹۸۸ - العدد ۱۳۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰۴

۵کیف نمت أفریقیا قبل وصول الأوروبیین
اطلاعات انتشار: دیسمبر ۱۹۸۸ - العدد ۱۳۲، سال
تعداد صفحات: ۵۲

۶العلوم الاجتماعیة و الصراع الأیدیولوجی: موقع الفلسفة البنائیة من المنهج العلمی
اطلاعات انتشار: مایو ۱۹۷۲ - العدد ۱۳۴، سال
تعداد صفحات: ۱۲
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه