توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی اثر سیستم های مختلف نگهداری و تراکم بر خصوصیات رفتاری زالوهای پزشکی اروپایی(Hirudomedicinalis) جوان
اطلاعات انتشار: نشريه فيزيولوژي و تكوين جانوري، نهم،شماره۲، بهار ، سال
تعداد صفحات: ۶
زمینه و هدف: زالوهای پزشکی کاربرد وسیعی در مطالعات زیست شناسی و هم چنین صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی پاسخ های رفتاری زالوهای پزشکی جوان نگهداری شده در دو نوع سیستم پرورشی می باشد.روش کار: زالوهای جوان با میانگین وزن 2\0 گرم در 8 تیمار آزمایشی با تراکم 50(1G)، 50(2G)، 60(3G)، 70(4G)، 80(5G)، 90(6G)، 100(7G) و 110(8G) عدد در هر تانک، به تانک های پرورشی معرفی گردیدند. وضعیت قرارگیری زالوها در محیط نگهداری و ماهیت فعالیت های حرکتی آن ها در تانک های پرورشی طی 6 روز دوره آزمایش بررسی گردید.یافته ها: طبق نتایج به دست آمده کمترین درصد زالوها در کف تانک ها، بیشترین درصد قرار گرفته در فضای خارج از آب، کمترین درصد زالوهای بدون حرکت و بیشترین درصد زالوهای با حرکات تنفسی، با اختلاف معنی داری نسبت به سایر گروه ها، در تیمار 1Gثبت گردید(p). در حالی که، بیشترین درصد زالوها در کف تانک ها، کمترین درصد قرار گرفته در فضای خارج از آب و بیشترین درصد زالوهای بدون حرکت در تیمار 5Gو کم ترین درصد زالوهای با حرکات تنفسی، در گروه های 2G3Gو 5Gثبت شد(pنتیجه گیری: در مقایسه با سیستم ایستایی، سیستم مداربسته آب نگهداری زالوها، اثرات مثبتی بر خصوصیات رفتاری آن ها داشته و تراکم 80 عدد زالو در هر تانک بهترین وضعیت را در بین سایر تیمارها نشان می دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه