توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱مطالعه رفتار ترجیح بویایی در بچه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد
اطلاعات انتشار: مجله علوم و فنون دريايي ايران، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۳-۴، سال
تعداد صفحات: ۹
ترجیح بویایی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در محدوده وزنی 9–7 گرم نسبت به 20 اسید آمینه آزاد با دو مشاهد مثبت و شاهد صفر در مجموع 22 تیمار و هر یک در 10 تکرار در سال 1384 انجام شد. در این تحقیق با استفاده از معیار کیفی از میان 20 اسید آمینه، واکنشهای رفتاری قوی و بارز نسبت به اسید آمینه آلانین و با درجه ای کمتر نسبت به گلیسین مشاهده شد که ارزیابی کمی نیز داده هایی در تایید آن داشت. با افزودن اسیدهای آمینه لوسین، هیستیدین، سیستئین، ایزولوسین و پرولین، رفتار ترجیحی ضیف تری در مقایسه با دو اسید آمینه قبلی در بچه ماهیان ظاهر شد. ارزیابی کمی در مورد پرولین اثر مثبت و قوی نشان داد، اما در چهار اسید دیگر همخوانی بین نتایج کمی و کیفی دیده شد. محلولهای اسید آسپارتیک، تیروزین، اسید گلوتامیک و ترئونین تحریک ضعیف نزدیک به صفر بروز دارند. به عبارت دیگر، بچه ماهیان تغییر بارز رفتاری دال بر تمایل نشان ندادند. نتایج ارزیابی کمی تاثیر دافع معنادار اسید گلوتامیک را بر تاس ماهی ایرانی نشان داد (p<0.01). تاثیر دافع اسید آمینه بر بویایی ماهیان خاویاری در مطالعات گذشته گزارش نشده است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه