توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تاثیر پدیده حومه نشینی برپایداری شبکه حمل و نقل کلانشهر تبریز
اطلاعات انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۳
این مقاله به بررسی ارتباط متقابل توسعه های شهری جدید در تبریز و پدیده حومه نشینی با افزایش سفرهای آونگی مابین شهرمرکزی و حومهمی پردازد پدیده حومه نشینی منجر به تحمیل اثرات منفی برشبکه حمل و نقل شهری شده و حرکتی به سوی ناپایدار در شبکه حمل و نقل تبریز را باعث خواهد شد این پدیده در تبریز شامل توسعه های جدید شهری سکونتگاه های خودرو و روستاهای مجاور شهر که در توسعه های اخیر در محدوده قانونی شهر قرارگرفته اند می باشد علاوه بر وجود سکونت گاه هی خودرو و روستاهای مجاور که باری منفی برشبکه حمل و نقل این شهر تحمیل کرده است در دهه اخیر شاهد افزایش چشمگیر توسعه های جدید شهری درحومه شهر بوده ایم که طبیعتا باعث تحمیل ترافیک سنگین تری برشبکه حمل و نقل شهری شده است این درحالی است که این شهر فاقد سیستم حمل ونقل عمومی کارآمد است چنانکه نبود شبکه مترو و کمبود در شبکه اتوبوسرانی و تاکسیرانی در کنار گسترش افقی شهر باعث استفاده هرچه بیشتر از خودرو شخصی شده است بطوریکه طبق آمار ارایه شده سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تبریز در سال88 تنها 31% از سهم توزیع سفر مربوط به اتوبوس است این مقاله پیامدهای چنین توسعه ای را برپایداری شبکه حمل و نقل تبریز مورد بررسی قرار میدهد و راه کارهایی برای کاهش سفرها ی آونگی کلانشهر تبریز ارایه م یکند.

۲جایگاه طرحهای جامع شهرستان (ناحیه ) در نظام برنامه ریزی توسعه
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شهرداريها، سال
تعداد صفحات: ۷

۳نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران تحلیلی بر نظام اجرایی طرح ها و برنامه های توسعه شهری
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي محيط زيست، تابستان, دوره  ۱۰ , شماره  ۲ (مسلسل ۳۷)، سال
تعداد صفحات: ۱۲
پس از گذشت نخستین دهه از تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری با وجود انتقادات متعدد، به موضوع اجرا به عنوان مانع تحقق طرح های توسعه شهری پرداخته نشده است. سازمان و یا نظام اجرایی در مطبوعات و ادبیات شهرسازی به ندرت به چشم می خورد. اجرایی بودن طرح شهری کافی نیست، بلکه طرح نیازمند نظامی است که وظیفه اجرا، پیگیری و نظارت بر طرح را بر عهده داشته باشد. نبود این نظام و ناکارآمدی آن از دلایل اصلی عدم تحققق طرح هاست.فرضیه این تحقیق نبودن نظام کارآمد برای اجرای طرح های توسعه شهری است. شیوه تحقیق برای طراحی نظام تبیینی با استفاده از مطالعه اسنادی و عملیات میدانی تدوین گردید. روش جمع آوری داده ها اسنادی (کتابخانه، قوانین و مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه ها) و همچنین مصاحبه (مصاحبه های علی و محاوره ای) است که با استفاده از دو شیوه بررسی و پیمایش:1. بررسی پهنا نگر اجرای طرح های شهری2. بررسی اجرای طرح های شهری با رویکرد سیستمیمطالعه انجام گرفت و نتیجه حاصل آن که علی رغم مطالعات جامع و تفصیلی و صرف مدت زمان طولانی برای تدوین و تصویب طرح ها مشکلات و مسایل در مباحث زیر همچنان وجود دارد.اجرا و روش های اجرای طرح ها و برنامه های شهری، منابع شامل منابع مالی و نیروی انسانی، نقش جریان اطلاعات در اجرای برنامه ها (فقدان بازخورد در اجرای برنامه ها وجود دارد)، تصمیم سازی و تصمیم گیری (که در اختیار مدیریت شهر نیست و بنابراین طرح ها پویا نیستند). از این روست که دخالت هایی متعددی در نظام شهری وجود دارد و به طور خلاصه نبود نظام اجرایی نمایان می گردد که ضرورت طراحی آن لازم است.

۴کاربرد تأسیسات نوین در جهت بهره برداری از انرژی های پاک (خورشید و باد)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید، سال
تعداد صفحات: ۹
رشد روز افزون جمعیت، استفاده از سوخت های فسیلی را در پی دارد، با توجه به محدود بودن این ذخایر، آلودگی های حاصل از احتراق، به خطر افتادن محیط زیست، افزایش گازها ی گلخانه ای، گرم شدن کره زمین، افزایش تولید گاز دی اکسید کربن و آلاینده ها، افزایش دمای جو، آب شدن یخ های قطبی، بالا آمدن سطح اقیانوس ها، خطر تمام شدن منابع فسیلی، کاهش منابع آشامیدنی، افزایش دما، فرو رفتن بسیاری از کشور ها در آب، افزایش طوفان ها و سونامی ها، تابستان های بسیار گرم و زمستان های بسیار سرد، تخریب محیط زیست، از میان رفتن تمدن ها، مرگ و میر انسان ها، نابودی حیوانات و گیاهان، توسعه بیابان ها و آتش سوزی جنگل ها مشکلاتی است که جهان با آن مواجه است. پس با توجه به مشکلاتی که در پی استفاده از سوخت های فسیلی وجود دارند، گزینه های دیگری که اهداف آن بر پایه استفاده از انرژی های تجدید پذیر است مورد توجه قرار می گیرند. به دلیل موقعیت مناسبی که ایران در بهره گیری از انرژهای خورشید و باد دارد می توان مصرف سوخت های فسیلی را به حداقل رساند، با کمک مطالعات توصیفی، فن آوری هایی برای استفاده از این انرژی ها معرفی می گردد.

۵بروز مدرنیسم در معماری ترکیه و تقابل با جنبشهای ملی معماری
اطلاعات انتشار: هويت شهر، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۹، سال
تعداد صفحات: ۱۰
بروز مدرنیسم و تقابل با ملی گرایی در معماری ترکیه نتیجه جریانات فکری این کشور در عرصه های اجتماعی و سیاسی بوده است، به گونه ای که نفوذ مدرنیسم در ترکیه از اواخر امپراطوری عثمانی با مطرح نمودن برنامه تنظیمات که با هدف نوسازی و روزآمد شدن جنبه های حکومتی بود، آغاز شد. با تغییر نهادهای حکومتی عثمانی و جایگزینی حکومت جمهوری به رهبری آتاتورک ضمن انجام اصلاحاتی بنیادین در امور سیاسی، اجتماعی کشور ترکیه، توجه به اقتدار تاریخی امپراطوری عثمانی مورد توجه قرار داشت.این مقاله در صدد است در ابتدا زمینه های بحران هویت ملی و تقابل با مدرنیسم غربی در شرایط اجتماعی و سیاسی ترکیه را مورد مطالعه قرار داده تا زمینه های نفوذ تفکرات مدرنیسم غرب در امپراطوری عثمانی قابل بررسی شود. سپس جریان های فکری معماری معاصر ترکیه از 1920 تا 1950 مورد بررسی قرار میگیرد و چگونگی تقابلات بین بروز مدرنیسم با ظهور جنبش های ملی معماری در ترکیه نتیجه گیری خواهد شد.

۶جستاری در نشانه شناسی شهری
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي آرمان شهر، بهار و تابستان, دوره  ۳ , شماره  ۴، سال
تعداد صفحات: ۸
امروزه توجه به مفهوم نشانه ها در شهر، به عنوان یکی از دغدغه های حرفه مندان و نظریه پردازان شهری تبدیل شده است. به کارگیری نشانه شناسی به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی هویت، استعاره ها و دلالت های تصریحی و تلویحی در ساختار شهر، نمودی از کاربرد نشانه شناسی شهری است. در مقاله حاضر، پس از تبیین مفاهیم پایه و تشریح ضرورت های نظری آنها در حوزه نشانه شناسی، به دستیابی اسلوبی در راستای بازشناسی و رمزگشایی از نظام های نشانه ای در شهر اشاره می شود و اصول و پارادایم های این رویکرد به اختصار مورد توجه قرار می گیرد. در حال حاضر، فرایندهای تاویلی نظام های نشانه ای در شهر، که هدف آنها نشان دادن معنی اجتماعی– فرهنگی محیط کالبدی است، کمتر مورد توجه بوده و واکاوی پیرامون آن حائز اهمیت است. رویکرد نشانه شناسی شهری درصدد است تا شکل شهر را بر اساس نظام نشانه ها تبیین کند. به عبارت دیگر نشانه شناسی شهری می خواهد بیان دارد که چگونه محیط کالبدی بر اساس عمل کردن به صورت نظام های نشانه ای معنای اجتماعی می یابد. بر این اساس می توان چنین نتیجه گرفت، که نشانه شناسی شهری ابزاری ارزشمند برای بازنمایی واقعیت در شهرها محسوب می گردد.

۷از طرح های ساختاری راهبردی شهرها تا معماری مسکن
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۸ارزیابی تاثیر خودکفایی محلات بر میزان پایداری مصرف انرژی (نمونه موردی شهرک مینودر)
اطلاعات انتشار: همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۹
درحال حاضریکی ازنگرانی های جامعه جهانی مصرف انرژی است شهرسازی پایداربه عنوان عواملی سازنده و موثر درحفظ منابع انرژی میتواند به ایجادتعادل درچرخه انرژی شهرهاکمک کند ازجمله رویکردهای پایداری درشهرها ایجاد محلات خودکفا میباشد که بوسیله آن ساکنین محله قادر خواهند بود نیازهای خود را دردرون محلات تامین نمایند که این عامل راه کاری درجهت بهینه سازی مصرف انرژی دربخش حمل و نقل نیز خواهد بود ازاین رو برنامه ریزی محلات درجهت خودکفایی آنها می تواند گام موثر برپایداری مصرف انرژی درمحلات باشد این پژوهش به بررسی رابطه میان مولفه های خودکفایی محلات و پایداری مصرف انرژی دربخش حمل و نقل می پردازد بدین منظور دراین پژوهش باکمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و روابط همبستگی به بررسی مولفه ها خودکفایی درسطح محله مینودرشهرقزوین که ازجمله محلات جدید شهرمی باشد و دارای کاستی های بسیار است پرداخته شده است نتایج حاصله حاکی ازناپایداری محله مینودربوده و نیز خودکفایی محلات دارای رابطه معناداری با میزان مصرف انرژی دربخش حمل و نقل می باشد ودراخر به بیان راه کارهایی درجهت بهبود محله مینودرپرداخته ایم

۹ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری مصرف انرژی در ساختمانها
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۰
یکی از مهمترین پیامدهای افزایش جمعیت شهری در سطح جوامع مختلف مصرف انرژی و تقاضا برای منابع انرژی است. از انجایی که این منابع تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند باید در پی راهکارهایی در جهت بهبود این معضل باشیم. تأثیر متقابل بین سیستم های انرژی و ساختار شهری در همه سطوح– از تک بناها گرفته تا کل منطقه– وجود دارد. در تمام این سطوح، برنامه ریزی پیش نگرانه و کنترل توسعه می توانند در این تأثیر متقابل نقش مؤثری ایفا کنند. با توجه به این موضوع که بیش از یک سوم مصارف انرژی مرتبط با م ناطق مسکونی می باشد، برنامه ریزی و طراحی مناسب محلات با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه می تواند گامی مؤثر در جهت کاهش مصرف انرژی باشد. از این رو در پژوهش حاضر به ارزیابی مؤلفه های کالبدی شهری مؤثر بر مصرف انرژی محلات و ساختمانها با کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محله مینودر شهر قزوین به عنوان نمونه موردی که یکی از محلات نوساز و طراحی شده می باشد، پرداخته شده است. نتایج حاصله حاکی از ناپایداری محله مینودر و بی توجهی به شرایط اقلیمی شهر قزوین در طراحی محله بوده است و در آخر به بیان راهکارها و سیاست های کلی در جهت بهبود محله مینودر پرداخته ایم.

۱۰برنامه ریزی زیست محیطی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا –شهر
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، سال
تعداد صفحات: ۱۲
الحاق روستاها به شهرهای در حال گسترش یکی از موضوعات مورد توجه در مباحث توسعه پایدار بوده و توجه به ویژگی هایزیست محیطی که بیشترین تاثیر در ایجاد جامعه پایدار را دارد گامی موثر در بهینه سازی مصرف انرژی در ابعاد گوناگون آن میباشد. این مقاله بر آن است تا با سنجش ویژگی های زیست محیطی شامل زیر معیار های حفاظت محیطی و اقلیم برای روستاهای شمالشهر قزوین شامل روستاهای امیر آباد، حسن آباد، اکبر آباد و اسماعیل آباد که در طرح جدید شهری مصوب سال 91 جزء محلاتشهر محسوب شده اند گامی موثر در جهت برنامه ریزی پایدار با بهره گیری از رویکرد روستا–شهر در جهت بهینه سازی مصرفانرژی داشته باشد. روستا– شهر رویکردی در جهت پایداری بوده که با تاکید بر ویژگی های زیست محیطی در جهت تلفیق ویژگیهای مثبت شهر و روستا و به تبع آن جامعه ای پایدار از لحاظ مصرف انرژی می باشد، روش مورد استفاده این پژوهش رویکرد سلسله مراتبی AHP با بهره گیری از نرم افزار expert choice و spss بوده که با استفاده از مشاهدات و پرسشنامه های میدانی تحلیل ها صورت گرفته و برایند نتایج میزان بهره مندی روستا ها از ویژگی های پایداری یست محیطی و سپس راهکارهایی در جهت افزایش این مهم در روستاهای دیروز، محله امروز می باشد. راهکارهای ارائه شده به تفکیک برای هر یک از زیر معیار ها در نظر گرفته شده است.

۱۱برنامه ریزی کالبدی روستاهای الحاق شده به شهر با بهره گیری از رویکرد روستا–شهر
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، سال
تعداد صفحات: ۲۰
الحاق روستاها به شهرهای در حال گسترش یکی از موضوعات مورد توجه در مباحث توسعه پایدار بوده و توجه به ویژگی های زیست محیطی که بیشترین تاثیر در ایجاد جامعه پایدار را دارد گامی موثر در بهینه سازی مصرف انرژی در ابعاد گوناگون آن می باشد.این مقاله بر آن است تا با سنجش ویژگی های کالبدی شامل زیر معیار های وسعت،دسترسی، طراحی، کاربری برای روستاهای شمال شهر قزوین شامل روستاهای شمال شهر که در طرح جدید شهری مصوب سال 91 جزء محلات شهر محسوب شده اند گامی موثر در جهت برنامه ریزی پایدار با بهره گیری از رویکرد روستا–شهر داشته باشد. روستا–شهر رویکردی در جهت پایداری بوده و در جهت تلفیق ویژگی های مثبت شهر و روستا و به تبع آن جامعه ای پایدار از لحاظ مصرف انرژی می باشد، روش مورد استفاده این پژوهش رویکرد سلسله مراتبیAHP با بهره گیری از نرم افزار expert choice و spss بوده که با استفاده از مشاهدات و پرسشنامه های میدانی تحلیل ها صورت گرفته و برایند نتایج میزان بهره مندی روستا ها از ویژگی های پایداری به لحاظ کالبدی و سپس راهکارهایی در جهت افزایش این مهم در روستاهای دیروز، محله امروز می باشد. راهکارهای ارائه شده به تفکیک برای هر یک از زیر معیار ها در نظر گرفته شده است.

۱۲برنامه ریزی محله پایدار با بهره گیری از رویکرد نوشهرگرایی
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان، سال
تعداد صفحات: ۱۲
در حال حاضر یکی از نگرانی های جامعه جهانی ، مصرف انرژی است . شهرسازی پایدار به عنوان عواملی سازنده و موثر در حفظ منابع انرژی می تواند به ایجاد تعادل در چرخه انرژی شهرها کمک کند. مفهوم انرژی درشهر، با مولفه های برنامه ریزی و طراحی شهری در دو سطح کلان و خرد ارتباط مستقیم داشته و با تغییر آنها، می توان به پایداری مصرف انرژی که از اصول توسعه پایدار می باشد ،رسید.این پژوهش بر آن است تا با بهره گیری از مولفه های کالبدی پایداری انرژی ارائه شده در رویکرد نوشهر گرایی از جمله طراحی ابنیه، مکانیابی و توزیع کاربری هاو بافت محلات وشبکه حمل نقل باکمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به سنجش میزان پایداری محله و تاثیر هر یک از مولفه در سطح محله مینودر شهر قزوین به عنوان نمونه موردی پرداخته،سپس به ارائه راهکارهایی بومی ومنطبق با محله مذکور در جهت پایداری مصرف انرژی بپردازد.روش تحقیق حاضر توصیفی–تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که محله مذکور در سطح نامناسب بوده و راهکارهای مطرح شده گامی موثر در این زمینه خواهد بود.

۱۳نظریه تهیه طرح های ساختاری– راهبردی (ناحیه ای و محلی)
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هويت شهر، پاييز, دوره  ۶ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نظریه تهیه "طرح های ساختاری– راهبردی" در شروع فعالیت در دفتر طرح ریزی شهری وزارت مسکن و شهرسازی در اواخر سال 1369 ارائه گردید و بر این اساس تهیه طرح های "توسعه و عمران شهرستان (ناحیه ای)" در چارچوب نظریه مذکور به عنوان اولین گام در ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور آغاز شد. دومین گام در ایجاد تحول در نظام شهرسازی کشور با پیشنهاد تهیه "طرح های ساختاری– راهبردی شهر" به جای طرح های جامع شهری به صورت سنتی و تهیه طرح های تفصیلی "پایه"، "موضعی" و "موضوعی" به جای طرح های تفصیلی (مقیاس محلی)، در سال 1376 برداشته شد. در دوره مسوولیت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در اواخر سال 1380 اواین اقدام برای تهیه "طرح ساختاری– راهبردی" و طرح های تفصیلی "پایه"، "موضعی" و "موضوعی" برای شهر تهران صورت گرفت و این مهم با تهیه شرح خدمات و انتخاب مهندسین مشاور برای کلیه مناطق شهر تهران آغاز شد.

۱۴بررسی تاثیر طبیعت و محیط زیست در موسیقی ایران
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي محيط زيست، تابستان, دوره  ۱۳ , شماره  ۲ (مسلسل ۴۹)، سال
تعداد صفحات: ۹
موسیقی بیانگر پیوند جسم و روح انسان با محیط اطراف وی و نیز نمایانگر هماهنگی و هارمونی بین اجزای مختلف طبیعت است. موسیقی در ذات خود برگرفته از اصوات طبیعی است و به هر میزان که به طبیعت نزدیک شود، در واقع به ذات خود نزدیک شده است، زیرا اصوات چیزی نیستند جز روح طبیعت. در تهیه این مقاله تاثیر طبیعت و محیط زیست در کلیه جنبه های موسیقی کنونی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی منابع صوتی و مطالعات میدانی در نواحی مختلف ایران، مشخص گردیده است که در موسیقی کنونی ایران آنچه تاثیر طبیعت و محیط زیست بر آن ها بیشتر مشهود است، موسیقی سنتی، موسیقی ملی و موسیقی محلی است.موسیقی سنتی ایران بر اساس موسیقی دستگاه ها و ردیف که در اصل مجموعه ملودی هایی است که به وسیله افراد مختلف در زمان های گوناگون جمع آوری شده، شکل گرفته و از دیدگاهی دیگر، منظومه ای از قطعات موسیقی نواحی مختلف ایران است که پاره ای از عام ترین ویژگی های فرهنگی و طبیعی ایران را دارا می باشد. در موسیقی ملی ایران که شامل آهنگ ها، تصانیف و ترانه های ایرانی است، جلوه های زیست محیطی طبیعی ایران منعکس شده که در این مقاله پس از بررسی نمونه های مرتبط، جدولی از آن ها تهیه گردیده است.هر ناحیه از ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، بافت فرهنگی اجتماعی و آیین های محلی، موسیقی مخصوص خود را دارد. طبیعت و محیط زیست بر رفتار و ذهنیت مردم مناطق مختلف و در نتیجه موسیقی آن ها تاثیر متفاوتی می گذارد. مردم هر منطقه بر اساس شرایط اولیه محیطی خود به انتخاب ساز و نغمه های موسیقی می پردازند. موسیقی محلی مانند موسیقی خراسان، گیلان، مازندران، کردستان، لرستان، بلوچستان، آذربایجان و ترکمن صحرا، از طبیعت بیشتر وام گرفته است و نقش طبیعت و محیط اطراف در آن بیشتر مشهود است.

۱۵عملکرد محیط های سبز و طبیعی در ارتقاء سلامت روحی – روانی انسان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هويت شهر، بهار, دوره  ۷ , شماره  ۱۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۱۶بررسی میزان تمایل ساکنان سکونتگاه های غیررسمی کلان شهر اهواز به مشارکت در طرح های توانمندسازی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي محيط زيست، پاييز, دوره  ۱۱ , شماره  ۳ (مسلسل ۴۲)، سال
تعداد صفحات: ۹
کلان شهر یکی از مراحل رشد شهر به شمار می رود که مشکلات شهری در اثر افزایش جمعیت و توسعه کالبدی شهر در آن بیشتر به چشم می خورد. وجود سکونتگاه های غیررسمی یکی از مهم ترین مشکلات کلان شهرها در ایران است که مشکلات زیادی در ابعاد کالبدی، محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی برای این شهرها بوجود آورده است. سکونتگاه های غیررسمی در این تحقیق به سکونتگاه هایی اطلاق می شود که بر روی اراضی تصرفی و کشاورزی و بدون اخذ مجوزهای لازم برای ساخت و با استفاده از مصالح کم دوام، خارج از برنامه های توسعه شهری در نقاط مختلف شهر به وجود می آیند. این سکونتگاه ها زاییده فقر و مهاجرت بوده و با افزایش فقر و دامنه مهاجرت، گسترش بیشتری می یابند. منظور از توانمند سازی عبارت است از سیاست ها و برنامه هایی که این سکونتگاه ها را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با تکیه بر مشارکت ساکنان، ارتقا بخشد. هدف اصلی این تحقیق آن است که تمایل یا عدم تمایل ساکنان این سکونتگاه ها در شهر اهواز را جهت مشارکت در طرح های توانمندسازی بسنجد. بدین منظور، این تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی در جهت یافتن پاسخ سوالات زیر است:آیا ساکنان سکونتگاه های غیررسمی نسبت به آینده محله خود خوشبین بوده و تمایل به مشارکت جهت بهبود وضعیت محله خود را دارند؟ آیا رابطه معنی داری بین سابقه سکونت در سکونتگاه های غیررسمی و خوشبینی به آینده محل سکونت فعلی و مشارکت با شهرداری و سایر سازمان های عمران شهری جهت بهسازی محل زندگی (محله) وجود دارد؟نتایج به دست آمده نشان می دهد که %41.4 ساکنان سکونتگاه های غیررسمی نسبت به آینده محل سکونت خود خوشبین بوده و مایل به ماندن در محل زندگی فعلی خود هستند و %85.5 از آن ها تمایل به مشارکت در بهسازی محله و مسکن خود دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که بین سابقه سکونت و میزان تمایل به مشارکت در طرح های توانمند سازی رابطه معنی داری وجود دارد.

۱۷طراحی نظام کارآمد ساخت و ساز شهری
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي محيط زيست، زمستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۴ (مسلسل ۵۵)، سال
تعداد صفحات: ۶
منتقدان و اندیشمندان با ارزیابی الگوهای ساخت و ساز شهری در جهان بر این عقیده اند که علی رغم آن که پیدایش این الگوها در واقع پاسخی به کیفیت نامساعد زندگی در شهرها به ویژه بعد از انقلاب صنعتی است و نظریات و دیدگاه های به وجود آمده متاثر از شرایط اجتماعی–اقتصادی زمان خود ریشه در نابسامانی محیط های زندگی انسان در ادوار مختلف داشته و به دنبال محیط مناسب برای زندگی بشر بوده اند و بعضا دستاوردهای مثبتی نیز از طریق تولید طرح و برنامه برای توسعه شهرها و یا سامان دهی، بهسازی و بازسازی شهرهای موجود داشته اند، ولیکن مشاهده شهرهایی با مشکلات فزاینده چون تراکم جمعیت، فقر، بیکاری، کمبود مکانی، نارسایی خدمات، کمبود زیرساخت، آلودگی زیست محیطی، ناکارآمدی اقتصادی و بروز ناهنجاری های اجتماعی، این دغدغه فکری را برای صاحبان حرف و متخصصان در امور ساخت و ساز شهری و مدیریت شهری و نیز بهره برداران اصلی شهر، یعنی مردم به وجود آورده که علت اصلی ناکارآمدی این الگوها در چیست؟ بنابراین هدف تحقیق یافتن علت اصلی ناکارآمدی الگوهای ساخت و ساز شهرهای کنونی است و نیز یافتن راه کار های بهبود و ارتقا نظام ساخت و ساز شهری آینده است .روش تحقیق بکار رفته به تناسب موضوع، ترکیبی از روش های اسنادی، تاریخی، توصیفی و تطبیقی و در کل روش تحقیق موردی و آمیخته است و پس از تحلیل مشکلات موجود سیستم های شهری به ارایه نتایج و یافته های تحقیق و در نهایت به ارایه راه کارهای پیشنهادی و اجرایی جهت ارتقا الگوی کار آمد ساخت و ساز در شهرهای کنونی و آینده پرداخته می شود.

۱۸باززنده سازی اماکن تاریخی – فرهنگی (مطالعه موردی: هتل باغ مشیرالممالک – شهر یزد)
اطلاعات انتشار: علوم و تكنولوژي محيط زيست، زمستان, دوره  ۱۵ , شماره  ۴ (مسلسل ۵۹)، سال
تعداد صفحات: ۱۴
باغ مشیرالممالک به وسعت هجده هزار مترمربع یکی از باغ های خرم واقع در شمال غرب یزد در اواسط دوره قاجاریه بوده که توسط میرزافتح الله خان مشیرالممالک بنا گردیده است. این باغ دارای آب انبار، اصطبل، بارانداز، انبار، باغچه های گل کاری و سبزی کاری شده، حمام، کوشک، اندرونی، بیرونی، نارنجستان، پارکینگ و غیره بوده که متاسفانه پس از انقلاب بر اثر مهاجرت وارثان باغ به خارج از کشور به صورت متروکه در آمده و بسیاری از ساختمان های با ارزش آن تخریب یا برای یافتن گنج به نابودی کشیده شد. هدف اصلی در این تحقیق، باززنده سازی فضاها و کاربری های موجود در این باغ با بهره گیری از الگوهای معماری و طراحی بومی و سنتی است.در این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. در قسمت باززنده سازی از الگوهای رایج داخلی و خارجی با تطبیق اصول معماری ایرانی و اسلامی بهره گرفته شده است. همچنین در بخش مطالعات میدانی از دوربین های عکاسی Canon powershot S5 IS، Olympus C160؛ متر و... استفاده شده است.به جز ساختمان مرکزی دیگر ساختمان های باغ پی نداشته و شاخص ترین مصالح به کار رفته در بنا خشت بوده است. آب شرب باغ در گذشته از قنات باغ تامین می شده ولی امروزه از طریق سیستم آبرسانی شهری تامین می شود. درختان این باغ در گذشته بیشتر از نوع مثمر مانند انجیر، انگور، سیب و... بوده ولی اخیرا گیاهان دیگری از جمله زیتون، خرمالو و مرکبات به ترکیب گیاهی باغ اضافه شده است.کاربرد عناصری از قبیل سبزه، آب و گیاه که در باغ سازی ایران قدیم، شاکله اصلی باغ را تشکیل می داده اند، پس از باززنده سازی در باغ مشیرالممالک به خوبی مشاهده می شود که نشانگر رابطه معماری با طبیعت در ایران قدیم و کنونی است. شفافیت، ارتباط فضاها، سازمان دهی فضاها، پیوستگی فضاها، هندسه و تناسبات به کار رفته در این باغ، همگی بیانگر تفکر و تعقل در سبک باغ سازی ایرانی است که عالمانه و آگاهانه به دنبال آسایش جسمانی و روحانی انسانی است که بی قرار در پی آرامش است.

۱۹شناسایی شاخص های موثر بر مشارکت زنان در طرح های توسعه شهری
اطلاعات انتشار: باغ نظر، بهار, دوره  ۱۲ , شماره  ۳۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
موضوع مشارکت و کاربرد آن در علوم مختلف خصوصا شهرسازی و برنامه های توسعه شهری چندین دهه است که مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان قرار گرفته و از جمله عوامل و مولفه های موفقیت طرح های شهری به شمار می آید. اما در اکثر موارد بیان این موضوع و کاربرد آن منحصر به گروه های خاص در جامعه بوده و از توجه مستقیم به زنان به عنوان نیمی از جمعیت شهروندی بازمانده است. با توجه به این موضوع، لزوم استفاده از مشارکت زنان در طرح های توسعه شهری به عنوان فرصتی در شهرسازی امروزه مطرح می شود. اما استفاده از این فرصت و قابلیت بالقوه در جوامع مختلف نیازمند برخوردی مطالعه شده و محلی است. پیشینه این موضوع با گرایش ایده مشارکت در امور مختلف از جمله شهرسازی از اواخر دهه 1950 در امریکا آغاز و دامنه کاربرد آن به تدریج در دهه های بعد و در کشورهای دمکراتیک وسیع شد. از سوی دیگر ایده مشارکت زنان در امور شهری از دیدگاه های فلسفی مانند فمنیسم و به دنبال آن اصطلاحاتی مانند جنسیت و توسعه مطرح شد، اما موضوع مورد توجه در این نوشتار، تعامل مثبت و کارا بین این دو موضوع خصوصا در حوزه شهرسازی است. بر این اساس دو فرضیه اصلی این پژوهش به شرح زیر است: الف– مشارکت زنان یک فرآیند پویاست که مراحل مختلفی را شامل بوده و تحت تاثیر عوامل متعدد است. ب– افزایش آگاهی بیشترین تاثیر را بر میزان مشارکت زنان در امور شهری دارد. جهت آزمون این فرضیات ابتدا مبانی نظری مربوط به مشارکت زنان و توانمندسازی ارایه شده و جهت تدوین پایگاه نظری پژوهش، بر اساس نظریات و دیدگاه های مرتبط مدل نظری فرآیند ارتقای مشارکت زنان در قالب یک فرایند پویا و شامل چهار مرحله اصلی ظرفیت سنجی، نهادسازی، بسترسازی و پایش مطرح شده است. سپس با ارزیابی کمی، میزان هم سویی مولفه های مشارکت زنان و طرح های شهری مشخص شده؛ دو مولفه نهادسازی و آگاهی بیشترین تاثیر را بر فرآیند تهیه و اجرای طرح های شهری دارد که تاییدی بر درستی فرضیه های پژوهش است. روش تحقیق این پژوهش در بخش های اول و دوم مبانی نظری توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه ای بوده که با مراجعه به مدارک موجود و جمع آوری آن ها صورت گرفته است. در نهایت نتیجه گیری از طریق تحلیل و ارزیابی مولفه های مستخرج از مبانی نظری با استفاده از روش دلفی و با تکیه بر نظرات کارشناسی صورت گرفته و بر اساس نتایج حاصل از این ارزیابی میزان تاثیر مولفه های مشارکت زنان بر فرآیند تهیه و اجرای طرح های شهری تعیین شده است.

۲۰نقش مادیها در شکل گیری ساختار فضایی شهر اصفهان
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هويت شهر، سال
تعداد صفحات: ۱۲

۲۱نگاهی به مقوله هویت در شهرسازی
اطلاعات انتشار: معماري و شهرسازي آرمان شهر، پاييز و زمستان, دوره  ۵ , شماره  ۱۱، سال
تعداد صفحات: ۹
یکی از موضوعات و مفاهیم مورد توجه بشر، موضوع هویت است و فعالیت های انسان در جهت احراز و یا معرفی هویت و مکان و مقامی است که آرمان های منبعث از جهان بینی او برایش تعیین می کند. لذا توجه به باطن و معنای اشیاء و اعمال می توانند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل هویت دهنده فرد و اجتماع و شهر ایفای نقش نماید. هویت، حلقه اتصال زنجیر باورها و عقاید است. هویت هر فرد معنای گذشته و حال اوست. در سیمای شهری نیز هویت قابل تامل است. در شهرسازی امروز کشور، شکل شهر با مسائل مهمی مواجه است که در این بین عدم توجه به جنبه های کیفی شهر، عدم توجه به ویژگی های شهرسازی سنتی و عدم وجود رویکرد مناسب به گسترش های سریع شهری قابل توجه است. هویت موضوعی است که تفاوت سیمای شهر قدیم ایرانی و سیمای شهر معاصر را موجب گشته است. آنچه مسلم است در تمامی تغییر و تحولات شهرسازی ایران در طول زمان وجه مشترکی بنام زیبایی و تناسب کلی شهری وجود دارد. بنابراین می توان گفت اگر فضای شهری ایرانی واجد هویت بوده است و این هویت در فرهنگ، محیط، کالبد و معنا خود را می نمایاند، در فضای شهری امروز چنین نیست. توجه به شهرسازی و معماری قدیم نشان دهنده همدلی با آن است و سیمای شهرهای بی هویت کنونی حاصل التقاط فرهنگی امروز است. زبان معماری ایران در این دوره زبانی کثرت گراست که در آن فردیت گرایی و خودمحوری وجه غالب است. می توان با شناسایی اصول شکل دهنده فضاهای شهری ایرانی، شناخت نیازهای جامعه انسانی و شناخت ارز شهای فرهنگی جامعه به نظام پایدار برنامه ریزی برای شهر معاصر اندیشید. در این مقاله، معانی واژه هویت، مفهوم هویت شهری و در واقع مفهوم هویت در شهرسازی مورد بررسی قرار می گیرد و علل تفاوت سیمای شهر قدیم ایرانی و شهر معاصر از این دیدگاه بیان می شود.

۲۲توسعه بام سبز در طراحی فضاهای شهری پایدار با ارائه راهکارها و پیشنهادات، نمونه موردی: باغ– مدرسه ها
اطلاعات انتشار: مديريت شهري، بهار, دوره  ۱۴ , شماره  ۳۸، سال
تعداد صفحات: ۲۶

۲۳رهیافتی انتقادی بر تبارشناسی جنسیت زدگی شهر در رویکردهای فمنیستی با تاکید بر ارتقاء جایگاه زنان
اطلاعات انتشار: مديريت شهري، زمستان, دوره  ۱۴ , شماره  ۴۱، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۲۴بررسی تاثیر جهانی شدن بر مدیریت فضای شهری
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: هويت شهر، پاييز, دوره  ۹ , شماره  ۲۳، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۲۵نظریه شهر تعالی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: هويت شهر، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۲۴، سال
تعداد صفحات: ۶
نمایش نتایج ۱ تا ۲۵ از میان ۴۰ نتیجه