توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بحران اقتصادی و چالش های دسترسی به اطلاعات علمی و فنی در آسیا
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقالهء حاضر با اشاره به اینکه اساسی‌ترین تفاوت میان کشورهای‌ توسعه یافته و در حال توسعه فاصلهء علمی یعنی توانمندی در تولید کسب،اشاعه،و کاربرد دانش علمی و فنی است و دسترسی به موقع‌ به اطلاعات یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می‌آید.به‌ کشور تایلند و اینکه در این کشور بیشتر کتابخانه‌های دانشگاهی‌ اقدام به استقرار نظام‌های یکپارچه نوین کرده‌اند می‌پردازد.مولف‌ معتقد است که در آسیا چالش‌های متعددی در دسترسی به اطلاعات‌ علمی و فنی مشاهده می‌شود.که توزیع نامتعادل ثروت در منطقه، مسائل فرهنگی،مسائل ناشی از عدم دسترسی سازمان یافته،کمبود امکانات پیشرفته فنی،عدم رعایت حقوق مؤلفان.و کمبود افراد متخصص از بارزترین عواملند.این مقاله بر آن است که آموزش‌ متخصصان و کاربران حتی بیش از ایجاد نظام‌های پیچیده و استفاده‌ از فن‌آوری‌های نوین به حل مشکلات کمک می‌کند.

۲بررسی وضعیت کتابخانه های مساجد شهر تهران
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۴۵، سال
تعداد صفحات: ۱۴
تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت فعلی کتابخانه‌های مساجد شهر تهران و میزان‌ رضایت استفاده‌کنندگان از کتابخانه‌های مساجد انجام گرفته است.در این پژوهش که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده نظرات استفاده‌کنندگان از کتابخانه‌های مساجد در رابطه با پنج مورد: مجموعه،فضا،تجهیزات،خدمات،و برنامه‌های جنبی این کتابخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌ است.اطلاعات موردنیاز این پژوهش از طریق توزیع 1053 پرسشنامه میان مراجعه‌کنندگان‌ کتابخانه‌های مساجد مناطق مختلف شهر تهران گردآوری شده است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش حاکی از میزان رضایت کاربران از پنج عامل مورد بررسی است.

۳آموزش بازاریابی و مدیریت کیفیت در دانشکده های علوم کتابداری و اطلاع رسانی: امریکای شمالی
اطلاعات انتشار: پاييز- شماره ۵۹، سال
تعداد صفحات: ۱۰
پس از مطالعه چندین پژوهش درباره آموزش مدیریت در کتابداری، نگارنده گزارشی درباره آموزش دروس بازاریابی و مدیریت کیفیت در مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی)ثبپ(در امریکای شمالی ارائه می‌کند.نتایج حاصله از حاکی از آن است که بازاریابی در کمتر از نیمی از مدارسی که در این پژوهش مشارکت داشتند آموزش داده می‌شود و مدیریت کیفیت موضوعی‌ست که فقط در دروس رشته مدیریت به آن پرداخته می‌شود، آن هم نه به صورت یک درس مستقل!در برنامه درسی دانشگاهی اهمیت بیسار ناچیزی به این دروس داده می‌شود، که موجب نگرانی‌ست.هر چند این واقعیت حاکی از تنش دیرپایی‌ست که در بطن طراحی دوره‌های آموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی نهفته است.

۴خدمات کتابخانه دیجیتالی مؤسسه آماری هندوستان
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۶۸، سال
تعداد صفحات: ۸

۵نقش کتابداری و اطلاع رسانی در عصر نوین ارتباطات و اطلاعات
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: شهریور- شماره ۵۳، سال
تعداد صفحات: ۸

۶شیوه های عادت به مطالعه در کودکان
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان- شماره ۴۶ و ۴۷، سال
تعداد صفحات: ۸
مقاله با هدف بررسی علاقه به مطالعه در کودکان و نقش آن در ایجاد عادت به مطالعه نوشته شده‌ است،درحقیقت برای روشن شدن به سؤالات زیر می‌باشد:آیا کودکانی که مطالعه می‌کنند در بزرگسالی‌ عادت به مطالعه را حفظ می‌کنند؟آیا بزرگسالانی که مطالعه می‌کنند از کودکی شروع کرده‌اند؟و همچنین‌ انگیزه عادت به مطالعه چیست؟

۷مدیریت و بازاریابی کتابخانه های عمومی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان- شماره ۴۸ و ۴۹، سال
تعداد صفحات: ۱۱
در کتابخانه عمومی مدیر به‌عنوان رکن اساسی محسوب می‌شود،که از طریق‌ ارتباط با سایر بخش‌ها،سعی در پاسخگویی به نیازهای جامعه استفاده‌کننده دارد، مدیریت زمانی می‌تواند موفق عمل کند،که یک برنامه‌ریزی مؤثر و قابل‌استفاده برای‌ کتابخانه و کتابداران داشته باشد و براساس شاخص‌های مؤثر عملکرد آنها را ارزیابی‌ کند. برای تعیین اهداف،اولویت‌ها،و خدمات در رابطه با نیازهای اجتماعی منطقه‌ بایستی سیاست شفافی تدوین شود.کتابخانه‌های عمومی باید بطور مؤثر سازماندهی‌ شوند و استانداردهای حرفه‌ای و اجرایی منظور شود2

۸اهمیت و تاثیر کتابخانه های عمومی
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز- شماره ۴۲، سال
تعداد صفحات: ۴

۹بررسی نقش کتابداران بیمارستان در اطلاع رسانی به پزشکان متخصص، دستیاران و پزشکان عمومی مراکز آموزشی و درمانی شهر همدان
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰
هدف از این پژوهش بررسی نقش کتابداران بیمارستانی در اطلاع‌رسانی به پزشکان متخصص،دستیاران‌ و پزشکان عمومی مراکز آموزشی و درمانی شهر همدان می‌باشد.این مطالعه از نوع توصیفی است و جامعه‌ مورد پژوهش پزشکان(متخصص،دستیار و عمومی)هستند که روش اجرا با استفاده از پرسشنامه بوده و تعداد 250 پرسشنامه برمبنای نمونه تصادفی طبقه‌ای بین جامعه مورد پژوهش در 5 مرکز آموزشی و درمانی‌ توزیع شده و در نهایت تعداد 153 پرسشنامه تکمیل و اطلاعات آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مربوط به وضعیت کتابخانه‌های مورد پژوهش نیز از طریق پرسشنامه مجزایی که برای کتابداران این‌ کتابخانه‌ها تهیه شده بود جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل گردید.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که 45\65 درصد از پزشکان متخصص بطور روزانه و هفته‌ای یک بار از کتابخانه مراکز آموزشی و درمانی استفاده‌ می‌نمایند،با استفاده از آزمون ناپارامتری فریدمن،مشخص گردید که مهمترین مشکل در زمینه دریافت‌ اطلاعات محدودیت ساعات کار کتابخانه‌ها می‌باشد.در بین راههای کسب اطلاعات،تماس با همکاری‌ حرفه‌ای به دلیل سرعت،قابل دسترس بودن و راحتی در اولویت قرار دارد(38\6 درصد)همچنین با استفاده از آزمون ناپارامتری مجذور کای مشخص شد.بیشترین پاسخ‌دهندگان هفته‌ای یک بار از کتابخانه‌ استفاده می‌کنند.نتایج در مورد در رابطه بین نوع تحصیلات و زمان استفاده از کتابخانه بیمارستان‌ها بر اساس نوع امکانات،متفاوت است.در مجموع 8\75 درصد از جامعه مورد مطالعه در پژوهش اطلاعات بدست‌ آمده را مفید دانسته‌اند و 5\93 درصد از پزشکان اعلام نموده‌اند که کتابدار در تهیه اطلاعات روزآمد در زمینه پیشگیری،مراقبت و درمان می‌تواند نقش داشته باشد.

۱۰ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه ملی ایران در سال 1388
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۸۵، سال
تعداد صفحات: ۱۴
ارزیابی نیروی انسانی شاغل در معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. همچنین بررسی وضعیت و رابطه یا تاثیر بین تحصیلات و رشته تحصیلی و میزان کارایی و عملکرد کارکنان معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مد نظر است. روش گردآوری و تحلیل داده­ها: روش پژوهش پیمایشی ارزشیابی و کتابخانه ای است. جامعه مورد مطالعه نیروی انسانی شاغل در معاونت کتابخانه ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و... است. برای گردآوری اطلاعات عمدتا از پرسشنامه استفاده شده است. یافته­ها: از نظر جنسیت (61\78 درصد) از کارکنان را بانوان و (5\18 درصد) را آقایان تشکیل می­دهند ، (۳ درصد) نیز به این سوال پاسخ نداده­اند. از نظر تحصیلات (4\10 درصد) دیپلم، (78\5 درصد) کاردانی، (38\58 درصد) کارشناسی، (12\23 درصد) کارشناسی ارشد و (31\2 درصد) تحصیلات دکتری دارند. از نظر آموزش ضمن خدمت (72\75 درصد) دوره­های ضمن خدمت عمومی و تخصصی را گذرانده­اند. از نظر نوع استخدام (71\49 درصد) رسمی، (09\8 درصد) پیمانی، و (46\40 درصد) قراردادی هستند. میانگین سابقه کاری کارکنان کتابخانه ملی حدود 11 سال است. نتیجه­گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که در مجموع کارکنان این سازمان از نظر تحصیلات در حد مطلوبی هستند. میانگین کارکنان متخصص (دارای دانشنامه کارشناسی ارشد و بالاتر) به نسبت سایر کارکنان باید 33 درصد باشد، در کتابخانه ملی این نسبت (43\25 درصد) است که نشان­دهنده عدم تطابق نیروی انسانی متخصص نسبت به غیرمتخصص بر اساس میانگین استانداردهای موجود (شاخص) است. از سویی دیگر میانگین مجموع کارکنانی که رشته تحصیلی­شان مرتبط و به­عبارتی متخصص و کمک­متخصص (کارشناسی وکاردانی کتابداری) هستند باید حداقل60 درصد باشد. در مورد این استاندارد کتابخانه ملی با داشتن (69\60 درصد) کارمند متخصص و کمک­متخصص توانسته حداقل لازم را رعایت نماید.

۱۱بررسی کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از طریق مدل تحلیل شکاف
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۵۱، سال
تعداد صفحات: ۲۴
هدف: پژوهش حاضر، با هدف سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و براساس رویکرد تحلیل شکاف، انجام شده است. روش: جامعه آماری این پیمایش کاربردی را کاربران بالفعل کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تشکیل می دهد که با استفاده از روش «نمونه گیری تصادفی طبقه بندی با تخصیص متناسب» حجم نمونه بدست آماده معادل با 195 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه لایب کوال می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از این است که میانگین کل خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از نظر شکاف کفایت خدمات مثبت است (12\0)، یعنی کتابخانه توانسته است حداقل انتظارات کاربران خود را برآورده کند و شکاف برتری خدمات منفی است (22\2–) یعنی کتابخانه فاصله زیادی با تامین انتظارات کاربران در مطلوب ترین سطح خدمات دارد. همچنین، کتابخانه در بعد تاثیر خدمات برخلاف دو بعد دیگر توانسته است حداقل خدمات مورد قبول کاربران را به نحو مناسبی برآورده کند. همچنین کتابخانه دانشکده بهداشت با میانگین 37\6 عملکرد بهتری داشته است.

۱۲بررسی کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از طریق مدل لایب کوال
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۱۲، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۱۳بررسی استراتژی و مهارتهای جستجوی اطلاعات دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاییز- شماره ۱۴، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی استراتژی و مهارتهای جستجو ی اطلاعات دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور استان قم می باشد. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی توصیفی است و گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. از کل جامعه آماری 200نفر بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین اهداف دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم از جستجوی اطلاعات تهیه گزارش های کلاسی (29 درصد) ، دسترسی به اطلاعات روز آمد (23 درصد) و انجام تحقیقات علمی (26 درصد) می باشد. کتابهای درسی (38 درصد) و نشریات ادواری (19 درصد) به ترتیب بیشترین منابع اطلاعاتی چاپی مورد استفاده دانشجویان است. از امکانات مورد استفاده از اینترنت وب با (42 درصد) ، پست الکترونیکی با (21 درصد) ، و اتاق های گفتگو با (18 درصد) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. ابزارهای مورد استفاده از اینترنت توسط دانشجویان، موتورهای جستجو (26 درصد) ، ابر موتورهای جستجو و دروازه های های اطلاعاتی هر کدام با(17درصد) ، نشانی منابع اطلاعاتی اینترنتی (URL ) (12 درصد) ، معرفی سایت ها در مجلات و خبرنامه ها (11 درصد) در مرتبه های بعد قرار دارند. دستیابی به اطلاعات چاپی از نظر دانشجویان، با (20 درصد) فراوانی نسبت به عدم آشنایی با نحوه استفاده از فهرست کتابخانه بیشترین عامل را به خود اختصاص داده است. نتیجه گیری: 94درصد دانشجویان دختر و 89 درصد دانشجویان پسر در استفاده از منابع اطلاعاتی چاپی و اینترنتی با مشکل روبرو هستند. میزان استفاده دانشجویان از اینترنت متوسط وبا (33 درصد) فراوانی می باشد. مهمترین مشکل در دستیابی به اطلاعات از اینترنت، ترافیک شبکه و پایین بودن سرعت اینترنت و نیاز به آموزش بیشتر در استفاده از اینترنت می باشد

۱۴توسعه کتابخانه و روندهای پیشرو در اندونزی
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان- شماره ۵۲ و ۵۳، سال
تعداد صفحات: ۷

۱۵خدمات کتابخانه عمومی در جامائیکا
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۳۵ ، سال
تعداد صفحات: ۶

۱۶بررسی وضعیت رابط کاربری گرافیکی وب سایت های کودک و نوجوان در ایران
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پاییز و زمستان- شماره ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۶

۱۷بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در میان کتابداران کتابخانه های عمومی (مطالعۀ موردی: کتابخانه های عمومی شهرستان اردبیل)
اطلاعات انتشار: بهار ، دوره ۲۰- شماره ۷۶، سال
تعداد صفحات: ۱۶
Purpose: The aim of the current study is to determine the rate of job burnout and its effective factors amongst librarians of Ardabil public libraries. Methodology: The Maslach and Jackson burnout inventory were used to investigate the job burnout rate and its effective factors amongst all 51 public library employees (librarians and managers) from 5 public libraries in Ardabil. Descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. Findings: Analysis of the data indicated that the rate of job burnout amongst the librarians of Ardabil public libraries for the two scales of frequency and intensity is at a low level. The rate of job burnout in terms of frequency and intensity in the aspects of emotional exhaustion، depersonalization and Personal Accomplishment is at a low level too، but the rate of job burnout in the area of involvement is medium on the frequency scale and high on the intensity scale. Originality\Value: This is one of the first research studies that endeavor to review effective factors of job burnout amongst Librarians.

۱۸بررسی تطبیقی جست وجو از طریق عنوان و نشانی اینترنتی موتورهای کاوش در میزان ربط نتایج بازیابی اطلاعات توسط کارشناسان استانداری همدان
اطلاعات انتشار: تابستان ،هفتم - شماره ۲۵، سال
تعداد صفحات: ۱۰
Purpose: This research is going to compare internet results derived by some users Technical and engineer groups، factual sciences and economics in G.G.O with restriction at title & URL، and also the of keyword's appearance in the internet URL and research group's titles. Methodology: Survey society are 90 experts of Hamedan G.G.O They searched their desired keywords (one or more words) in the URL and title of web pages and determined the amount of relevance retrieval results in the check list that was provided for this reason. For classifying and data analysis، descriptive statistics (frequency، mean، base of sample and standard deviation) and inferential statistics (univariateKalmvgvrf Smirnov test، Duncan’s post hoc test، chi–square independence test، paired t–test، correlation COEFFICIENT erson and Spearman’s test، ANOVA and chi Krvksa L – Wallis test) used. Findings: The results showed that the increase in the number of search keywords and URLs as the correlation decreases and the greater the degree of correspondence between the title and the URL link is higher. Conclusion: the result show up that with increase of search keywords scale in the title & URL will reduce and there are meaningful defference between numbers of present thematic keywords at title & URL researched groups and search engines can increase weighting to present keywords in the URLs rank the more correlative results and provide for users.

۱۹بررسی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران طی سالهای 1390– 1380
اطلاعات انتشار: بهار ،اول، دوره ۱- شماره ۱، سال
تعداد صفحات: ۱۳
پژوهش حاضر با هدف بررسی تولیدات علمی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران طی سال های 1390–1380 انجام شده است. این پژوهش کاربردی و تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و از روش های آماری مثل توزیع فراوانی ودرصد فراوانی در قالب جدول و نمودار واز فرمول t – استیودنت جهت تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده شده است. جامعه پژوهش 110 نفر انتخاب شد، از این مجموعه تنها 55 نفر پرسشنامه را تکمیل کردند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی است که میانگین سنی اعضای هیات علمی مورد پژوهش 47–42 سال است که از این تعداد 56\4 درصد آنان مرد بوده اند؛ و در این مجموعه به ترتیب 34\5 درصد با رتبه مربی، 58\2 درصد با رتبه استادیار، و 3 \7 درصد رتبه دانشیار داشته اند. استخدام 36\2 درصد پاسخ گویان به صورت پیمانی است. 12\9 درصد به تالیف کتاب پرداخته اند و 10\5 درصد از طریق ترجمه کتاب به تولید اطلاعات علمی مشغول بوده اند. 10\2 درصد آنان به تهیه مقالات در نشریات داخلی پرداخته اند. بیشترین آثار تولیدات اعضای هیات علمی درقالب مقالات چاپ شده درنشریات داخلی و ترجمه کتاب بوده است. 17\5 درصد آثار ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های ملی و بین–المللی و 14\9 درصد طرح پژوهشی در سال های مورد پژوهش داشته اند. میزان تولیدات علمی در دهه 90–80 سیری صعودی داشته و بیشترین سهم از آن مربوط به سال 1390 است. آزمون فرضیه های پژوهشی نیز نشان می دهد که بین مرتبه علمی با میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی رابطه معنی داری وجود دارد؛ اما بین سن، جنسیت، و آخرین مدرک تحصیلی با میزان تولیدات علمی اعضای هیات علمی رابطه معنی داری وجود ندارد.

۲۰عملکرد نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات توسط کاربران رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد در استانداری همدان
اطلاعات انتشار: بهار ،دوم - شماره ۶، سال
تعداد صفحات: ۱۲
هدف: پژوهش حاضر به مقایسه میزان ربط نتایج حاصل از محدودسازی عبارت جستجو به نشانی اینترنتی توسط کاربران رشته های موضوعی گروه های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد در بین کارشناسان استانداری همدان و همچنین مقایسه میزان حضور کلیدواژه های مورد جستجو در نشانی اینترنتی وب سایت های گروه های فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد می پردازد. روش: جامعه آماری این پژوهش90 نفر از کارشناسان خبره استانداری همدان در سه گروه فنی مهندسی، علوم پایه و اقتصاد هستند که در حال انجام پروژه های تحقیقاتی و گزارش های آماری بودند آنان با استفاده از قسمت جستجوی پیشرفته موتورکاوش گوگل، کلیدواژه های (یک و چندواژه ای) مورد نظر خود را در قسمت نشانی اینترنتی صفحات وب جستجو کردند و میزان ربط نتایج بازیابی شده را در سیاه های وارسی که به همین منظور تهیه شده بود، تعیین نمودند. برای دسته بندی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد با افزایش تعداد کلیدواژه های مورد جستجو میزان هم خوانی نشانی اینترنتی کاهش می یابد و موتورهای کاوش با افزایش وزن دهی به کلیدواژه های موجود در نشانی اینترنتی می توانند نتایج مرتبط تری را رتبه بندی کرده و در اختیار کاربران قرار دهند.

۲۱هوش آینده نگر: نظریه هوش و اثر آن بر شناخت آینده
اطلاعات انتشار: زمستان ،اول - شماره ۴، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۲۲کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات
اطلاعات انتشار: بهار و تابستان- شماره ۷، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۲۳نقش کتابخانه های آموزشگاهی در تأمین نیازهای پژوهشی دانش آموزان دبیرستان های سمای تهران
اطلاعات انتشار: زمستان،هفتم - شماره ۲۷، سال
تعداد صفحات: ۱۰
نمایش نتایج ۱ تا ۲۳ از میان ۲۳ نتیجه