توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱اثرات بیابانزدایی بر وضعیت اقتصادی– اجتماعی روستای ام الدبس شهرستان سوسنگرد استان خوزستان
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار، سال
تعداد صفحات: ۵
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثرات برنامه های بیابان زدایی بر توسعه اقتصادی –اجتماعی روستای ام الدبس شهرستان سوسنگرد استان خوزستان می باشد. روستای ام الدبس تا چهار دهه گذشته در معرض طوفانهای شدید قرار داشته که این وضعیت در اثر تخریب پوشش گیاهی در نیم قرن اخیر به اوج خود رسیده است. این طوفان ها پیامدهایی چون تخریب اراضی کشاورزی، مهاجرت روستائیان، آلودگی هوا و در نتیجه بیماریهای تنفسی و چشمی، افزایش تصادفات به دلیل بروز پدیده گرد و غبار، مشکلاتی برای پروازهای هوایی و به خطر انداختن حیات اجتماعی را به دنبال داشته است . در سال 1347 فعالیت های بیابان زدایی با هدف برطرف کردن مشکلات فوق در سطح استان آغاز گردیده است. مطالعه حاضر با استفاده از دو روش اسنادی و میدانی و توزیع پرسشنامه در بین روستاییان ام الدبس انجام شده است . مهمترین دستاوردهای مثبت اقتصادی – اجتماعی زیست محیطی و اکولوژیکی عملیات انجام شده از دید روستائیان، حفاظت این روستا و گسترش جنگل های موجود، کاهش خسارت های اقتصادی، کاهش تصادفات و خطرات ناشی از غبار، آلودگی هوا، کاهش بیماریهای تنفسی و چشمی، افزایش اراضی کشاورزی، ایجاد اشتغال، بهره برداری اقتصادی از جمله چرای دامها و استفاده از چوب درختان کشت شده در عرصه های تثبیت شده می باشد.

۲بررسی عوامل موثر بر عدم موفقیت بنگاه های زودبازده بخش کشاورزی شهرستان دشت آزادگان (کاربرد:الگوی لاجیت و تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۱۳
هدف اصلی از گسترش بنگاه های زودبازده در بخش کشاورزی ایجاد اشتغال و توسعه این بخش می باشد. اما آمار منتشره در خصوص این بنگاه ها حاکی از عدم موفقیت این بنگاه ها در دستیابی به اهداف مورد نظر می باشد. لذا در مطالعه حاضر در یک مطالعه موردی علل ناموفقیت این بنگاه ها در شهرستان دشت آزادگان مورد ارزیابی قرار گرفته اند. اطلاعات مورد نظر از طریق پرسش نامه از 071 بنگاه زودبازده مربوط به بخش دامپروری در سال 0930 جمع آوری شده است. الگوهای لوجیت و تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی به عنوان متدولوژی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از هر دو مدل نشان می دهند که نسبت آنی،نسبت سرمایه اولیه به وام دریافتی ،نسبت پاداش تشویقی به حقوق ثابت و نوع طرح از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بنگاه ها هستند. با توجه به نتایج حاصله،در پایان پیشنهاد می گردد قبل از اعطای تسهیلات،تحقیقاتی در زمینه توان مالی مجریان و آنچه به عنوان آورده شخصی در طرح متعهد می شوند،انجام گیرد.

۳بررسی عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت بنگاه های کوچک و زودبازده بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان دشت آزادگان،استان خوزستان)
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، سال
تعداد صفحات: ۷
حمایت برای ایجاد،رشد و گسترش بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اولویت های اساسی برای توسعه اقتصادی،رشد اشتغال زایی و رشد صادرات در بسیاری از کشورهاو از جمله ایران است. با توجه به نقش مهم بنگاه های اقتصادی کوچک است، دولت یکی از مهمترین برنامه های توسعه ای خود را، گسترش این بنگاه ها قرار داده است. بررسی آمار و اطلاعات نشان می دهد که طرح های زودبازده اجرا شده در زیربخش کشاورزی از موفقیت چندانی برخوردار نبوده اند.عدم موفقیت این بنگاه ها علاوه بر این که موجب اتلاف منابع و سرمایه های ملی می شود،تاثیر منفی بر افزایش تولید،اشتغال و توسعه اقتصادی می گذارد.از اینرو این مطالعه تلاش می کند تا با استفاده از اطلاعات مربوط به 071 بنگاه کوچک و زودبازده بخش کشاورزی شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان و بابکارگیری الگوهای لوجیت به شناسایی عواملی که باعث موفقیت و عدم موفقیت بنگاه های زودبازده بخش کشاورزی شده بود،دست یابد. نتایج بدست آمده از الگوی لاجیت نشان می دهد که نسبت آنی،نسبت سرمایه اولیه به وام دریافتی ، نسبت پاداش تشویقی به حقوق ثابت،تحصیلات،نوع طرح، برگزاری کلاس های آموزشی و خدمات مشاوره ای برای مجریان طرح توسط بانک،نسبت رایانه به متخصصین و بهره وری نیروی کار از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت بنگاه ها هستند.

۴عوامل متمایز کننده بنگاه های زودبازده کشاورزی موفق و ناموفق:(مطالعه ای در چارچوب روش تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی)
اطلاعات انتشار: همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی، سال
تعداد صفحات: ۸
هدف اصلی از گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازه در بخش کشاورزی ایجاد اشتغال و توسعه این بخش می باشد. اما آمار و اطلاعات نشان می دهد که این بنگاه ها به دلایل مختلفی با ناکامی مواجه شده وناچار به توقف فعالیت شدند. لذا در مطالعه حاضر در یک مطالعه موردی، علل ناموفقیت این بنگاه ها در شهرستان دشت آزادگان مورد ارزیابی قرار گرفته اند. اطلاعات مورد نظر از طریق پرسش نامه از 170 بنگاهزودبازده مربوط به بخش دامپروری در سال 1391 جمع آوری شده است. تابع تجزیه و تحلیل تبعیضی به عنوان متدولوژی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج حاصل از کاربرد تحلیل تبعیضی نشان دادمتغیرهای نسبت آنی،نسبت سرمایه اولیه به وام دریافتی، نسبت پاداش تشویقی به حقوق ثابت و نوع طرح در تابع تبعیضی بالاترین مقدار همبستگی را با تابع دارند و بیشترین اهمیت در ایجاد تمایز میان بنگاه های موفق و ناموفق می باشند.
نمایش نتایج ۱ تا ۴ از میان ۴ نتیجه