توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱باکتریمی ناشی از کلبسیلاپنومونیه اکتسابی از بیمارستان و جامعه
اطلاعات انتشار: مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد، پاییز, دوره  ۴۹ , شماره  ۹۳، سال
تعداد صفحات: ۴
مقدمه: کلبسیلا یک پاتوژن شایع بیمارستانی است که باعث عفونتهای ادراری و پنومونی در افراد سالم می شود. در عین حال اغلب عفونتهای ناشی از کلبسیلا در بیمارستان و یا افراد مبتلا به نقص ایمنی و یا بیماریهای زمینه ای ایجاد می شود. هدف این مطالعه تعیین اپیدمیولوژی علایم بالینی و فرجام عفونتهای کلبسیلا پنومونی اکتسابی از جامعه و بیمارستان است.روش کار: این مطالعه توصیفی در سال 84–1383 در بخش عفونی بیمارستان امام رضا )ع( مشهد انجام شده است 34 بیمار مبتلا به باکتریمی کلبسیلاپنومونیه مورد مطالعه قرار گرفتند. مشخصات فردی، نتایج آزمایشگاهی و درمان در پرسشنامه ای جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.نتایج: باکتریمی در %58.8 موارد بیمارستانی و در %41.2 اکتسابی از جامعه بود. منشا باکتریمی ها عبارت بودند از: سپسیس بدون کانون مشخص (%44.1)، سوختگی (%26.5)، پنومونی (%11.8) اندوکاردیت (%2.9)، عفونت دستگاه ادراری (%2.9) و آبسه های کبد (%2.9). سوختگی که در 9 بیمار (%45) وجود داشت، شایعترین بیماری زمینه ای بود. نارسایی کلیه در سه مورد (%15)، دیابت در دو مورد (%10)، اعتیاد تزریقی در یک مورد (%5) از دیگر مشکلات زمینه ای بیماران بود. ثابت ترین یافته بالینی در بیماران بالغ تب بود. (%100) لکوسیتوز (%75)، ترمبوسیتوپنی (%45)، زردی (%40)، سرفه (%30)، تاکیکاردی (%30)، تاکی پنه (%25) لرز تکان دهنده (%25) خلط خونی (%15) و آنمی (11.1) دیگر یافته های بالینی در نزد بیماران بود. کاربنی سیلین و سیپروفلوکساسین فعالترین آنتی بیوتیکها بودند.نتیجه گیری: در مجموع بر اساس این مطالعه عفونتهای بیمارستانی کلبسیلاپنومونیه نسبت به انواع اکتسابی جامعه فراوان تر هستند. سپسیس بدون کانون و نیز سوختگی و عفونت نوزادان یکی از مهمترین موارد بود.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه