توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تحلیل نگرش های مردم برای کاهش آثار بلایای طبیعی (سیل) در مناطق روستایی با تاکید بر مدیریت مشارکتی مطالعه موردی روستاهای سیل زده حوزه گرگانرود استان گلستان
اطلاعات انتشار: جغرافيا، بهار, دوره  ۹ , شماره  ۲۸، سال
تعداد صفحات: ۳۰
با اینکه بلایای طبیعی از جمله سیل در ایران از پیشینه طولانی برخوردار است اما، خطر سیل در مناطق روستایی در طی دهه های اخیر به طور نگران کننده ای افزایش یافته، شاید علل افزایش این خطر را بتوان ناشی از تغییر دخالت ها و فعالیت های بشری در ساختارهای اکولوژیکی محیط پیرامون، افزایش جمعیت در دشت های سیلابی، جنگل زدایی و. .. دانست. مدیریت کردن این بلایای طبیعی در هر دوره ای با توجه به سطح توسعه یافتگی جوامع، با استفاده از دانش علمی و تجربی انجام شده است. در واقع با استفاده از الگوهای مدیریت برنامه ریزی علمی به ویژه مدیریت مشارکتی توانسته است تا حدودی به تغییر رفتار مدیران و مردم روستایی نسبت به محیط پیرامون خود بپردازد و همچنین با استفاده از توانمندی ها و تجارب آنها در مدیریت سیل بهره جوید. در این میان در مورد پدیده سیل و وقوع آن در دهه های اخیر الگوی جدیدی از این نوع مدیریت تلاش کردن ضمن توجه به مدیریت سازه ای، مدیریت غیرسازه ای نیز مد نظر قرار دهد. روستاهای منطقه مورد مطالعه در حوزه گرگانرود نیز دائما تحت تاثیر سیل می باشد که از طریق پهنه بندی با مدل Hec–GeoRAS در محیط GIS سه پهنه در معرض سیل (کم، متوسط و بالا) شناسایی شد و از هر پهنه 10 روستا و از هر روستا 10 پرسشنامه و در مجموع 300 نمونه به صورت تصادفی تکمیل گردید و در بین مسوولین نیز از بین نهادهای متولی امر مدیریت سیل در استان 50 نفر به عنوان مسوولین انتخاب شدند. بنابراین مقاله حاضر در صدد مطالعه نگرش مردم روستا و مسوولین نسبت به مشارکت و میزان تاثیر و کارآیی آن در کاهش آثار سوء مخاطره ناشی از سیل می باشد. که در این جهت از سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی، مشارکت روستاییان در سه دوره قبل، حین و بعد از وقوع سیل با روش شناسی کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی آماری بر اساس پرسشنامه با پایایی 8142.0 مد نظر قرار گرفت و نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تمایل مردم و مسوولین به مشارکت در مدیریت سیلاب در دوره قبل از وقوع سیل است.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه