توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تعیین یک مدل دقیق ترانسفورماتور جریان برای آنالیز حالت های گذرای الکترومغناطیسی در طی خطاهای الکتریکی
اطلاعات انتشار: مجله مهندسي برق، چهل و يكم،شماره۲، پاييز و زمستان ، سال
تعداد صفحات: ۱۱
پیش بینی عملکرد یک ترانسفورماتور جریان تحت شرایط گذرا برای حفاظت مناسب مورد نیاز است. هنگامی که یک خطای اتصال کوتاه در شبکه برق رخ می دهد ترانسفورماتورجریان به اشباع رفته و منجر به منحرف شدن جریان ثانویه می شود. درنتیجه این کار عملکرد رله های حفاظتی را تحت تاثیر قرار داده و رله های حفاظتی به طور ناخواسته عمل می کنند. بنابراین برای بررسی عملکرد رله های حفاظتی در شرایط اتصال کوتاه نیاز به یک مدل دقیق ترانسفورماتور جریان می باشد. در این مقاله یک مدل دقیق ریاضی برای یک ترانسفورماتور جریان جهت پیش بینی عملکرد گذرا با یک بار مختلط شامل اندوکتانس و مقاومت با در نظر گرفتن اشباع هسته بیان می شود. یک ترانسفورماتور جریان نمونه با نسبت تبدیل 5\1200 با جریان های خطا افست حداکثر شبیه–سازی شده و پاسخ جریان ثانویه و شار برای مقدارهای مختلف امپدانس بار محاسبه می شود. در این مقاله الگوریتم پیشنهادی جهت مدل کردن دقیق ترانسفورماتور جریان ارائه می شود و نتایج بدست آمده از الگوریتم پیشنهادی با نتایج حاصل از نرم افزار ATP–EMTP مقایسه می–شوند. همچنین نتایج حاصل ازاین شبیه سازی ها با نتایج حاصل از مدل ترانسفورماتور جریان کمیته حفاظت سیستم قدرت IEEE مقایسه می شوند. نتایج بدست آمده صحت و دقت الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه