توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱هوش هیجانی و ارتباط آن با اضطراب دانشجویان زبان انگلیسی
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: آموزش و ارزشيابي، سال
تعداد صفحات: ۱۸
پژوهش‌های فراوانی پیرامون اضطراب در کلاس‌های زبان انگلیسی و نیز در مورد هوش هیجانی افراد در موقعیت‌های مختلف به انجام رسیده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی این موضوع بود که آیا ارتباط خاصی بین مهارت‌های هوش هیجانی (مانند مهارت‌های بین فردی ، درون فردی و مدیریت استرس) و میزان اضطراب زبان آموزان ایرانی وجود دارد یا نه. افراد مورد تحقیق شامل 152 نفر از دانشجویان دختر و پسر زبان انگلیسی (ترم اول و دوم) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند که بصورت اتفاقی انتخاب شدند. به منظور تعیین سطح اضطراب در کلاس‌های زبان و مهارت‌های هوش هیجانی ،محقق دو پرسشنامه آزمون اضطراب کلاس زبان (حورویتزHorwitz ) و آزمون هوش هیجانی (بارنBar–on ) را بکار برد. براساس یافته‌های این پژوهش، بطور کلی بین اضطراب یادگیری زبان و مهارت‌های هوش هیجانی، ارتباط معنی‌دار وجود دارد. مطابق نتایج این تحقیق، همبستگی منفی میان اضطراب و تمامی زیر مهارت‌های انتخابی هوش هیجانی (به غیر از روابط بین شخصی) وجود دارد. این تحقیق نشان داد که تفاوت نمرات میانگین اضطراب بین دانشجویان دختر و پسر معنی‌دار نمی‌باشد. همچنین براساس یافته‌های این پژوهش، تفاوت نمرات میانگین هوش هیجانی در میان دانشجویان دختر و پسر به جز مهارت‌های مدیریت استرس، خود شکوفایی و تحمل استرس که در آنها تفاوت معنی‌دار بوده است در سایر موارد معنی‌دار نمی‌باشد.
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه