توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Omar Khayyam and the Arithmetical Triangle
اطلاعات انتشار: پاييز و زمستان- شماره ۳۹ و ۴۰، سال
تعداد صفحات: ۱۴

۲Omar Khayyam philosophe Meconnu
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: پاييز و زمستان- شماره ۳۹ و ۴۰، سال
تعداد صفحات: ۲۴

۳Etude sur les innovations astronomiques de Nasir al–Din al–Tusi
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستانو بهار- شماره ۴۴ و ۴۵، سال
تعداد صفحات: ۳۲

۴Omar Khayyam Theoricien Des Equations cubiques
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۵۳ و ۵۴، سال
تعداد صفحات: ۶

۵Labiographie d''Omar Khayyam etson theme astrologigue
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۵۳ و ۵۴، سال
تعداد صفحات: ۱۰

۶Omar Khayyam et la musique theorique
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۵۳ و ۵۴، سال
تعداد صفحات: ۲۸

۷Omar Khayyam et les geometries non–euclidiennes
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۵۳ و ۵۴، سال
تعداد صفحات: ۴۲

۸L histoire des sciences mathematiques grecques dapres Bernard Vitrac
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: زمستان- شماره ۳۵، سال
تعداد صفحات: ۲۰

۹Abu Reyhan–e Biruni et la philosophie pour enfants
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: بهار- شماره ۶۹، سال
تعداد صفحات: ۶
نمایش نتایج ۱ تا ۹ از میان ۹ نتیجه