توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPLICATION FOR DYNAMIC RESPONSES ON STRUCTURE
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۸
Dynamic response of structure may be encountered in the case of seismic and wind load. In this paper response at the top of a selected water tower for the El–Centro and Koyna earthquake ground excitations, has been computed through the Duhamel integral and compared with the predicted response using MLFF neural network with backpropagation.
Also effect of tuned mass damper (TMD) on across wind response of tall RC chimney for wind load has been carried out. Effect of TMD is quantified by comparing percentage reduction in peak tip deflection and base moment with or without TMD. For a 220 m tall RC chimney, TMD with mass equal to 1 % mass of chimney is found to reduce peak tip deflection by 28 % and base moment by 24 %. The network was trained with mass of the TMD of 0t, 90t, 180t, and tested for the mass of TMD of 270t.Also first two modal frequencies have been predicted for 270 t. Number of inputs have been varied to observe the variation in predicted response of peak tip deflection, base moment and first two modal frequencies. The values have been predicted between 1% to 10.6% errors.<\div>

۲ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPLICATION FOR DYNAMIC RESPONSES ON STRUCTURE
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال
تعداد صفحات: ۸
Dynamic response of structure may be encountered in the case of seismic and wind load. In this paper response at the top of a selected water tower for the El–Centro and Koyna earthquake ground excitations, has been computed through the Duhamel integral and compared with the predicted response using MLFF neural network with backpropagation.
Also effect of tuned mass damper (TMD) on across wind response of tall RC chimney for wind load has been carried out. Effect of TMD is quantified by comparing percentage reduction in peak tip deflection and base moment with or without TMD. For a 220 m tall RC chimney, TMD with mass equal to 1 % mass of chimney is found to reduce peak tip deflection by 28 % and base moment by 24 %. The network was trained with mass of the TMD of 0t, 90t, 180t, and tested for the mass of TMD of 270t.Also first two modal frequencies have been predicted for 270 t. Number of inputs have been varied to observe the variation in predicted response of peak tip deflection, base moment and first two modal frequencies. The values have been predicted between 1% to 10.6% errors.<\div>

۳Research Network of Tehran Defined Population: Methodology and Establishment
اطلاعات انتشار: Social Determinants of Health، اول،شماره۲، ۲۰۱۵، سال
تعداد صفحات: ۱۱
Background: We need a defined population for determining prevalence and incidence of diseases, as well as conducting interventional, cohort and longitudinal studies, calculating correct and timely public health indicators, assessing actual health needs of community, performing educational programs and interventions to promote healthy lifestyle, and enhancing quality of primary health services.The objective of this project was to determine a defined population which is representative of Tehran, the Capital of Iran. This article reports the methodology and establishment of the research network of Tehran defined population.Methods: This project started by selecting two urban health centers from each of the five district health centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2012. Inside each selected urban health center, one defined population research station was established. Two new centers have been added during 2013 and 2014. For the time being, the number of the covered population of the network has reached 40000 individuals. The most important criterion for the defined population has been to be representative of the population of Tehran. For this, we selected two urban health centers from 12 of 22 municipality districts and from each of the five different socioeconomic of Greater Tehran. Merely 80000 individuals in neighborhoods of each defined population research station were considered as control group of the project.Findings: Totally we selected 12 defined population research stations and their under–covered population developed a defined population which is representative of Tehran population.Conclusion: a population lab is ready now in metropolitan of Tehran.

۴Willingness to Pay for Drugs in Future National Health Financing Scheme among Malaysian Population
اطلاعات انتشار: World Applied Sciences Journal، سي ام،شماره۳، ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۸
Escalating of healthcare cost is a global healthcare challenges in most of the countries. Inline with the increasing of disease prevalence, there will be escalating of drugs expenditures. In Malaysia, the drug expenditures is keeps increasing which is in 2008, Government spent RM1, 510 million for the drug purchase. Since Malaysia has still in progress of implementing the compulsory National Health Financing Scheme (NHFS), most of these expenditures are still highly subsidized by the government. Therefore, Malaysia is in planning to develop a new national health financing scheme to support the existing health financing policy. It is essential to identify public willingness to pay for drugs in National Health Financing Scheme to ensure the new implemented policy will be benefit the government as well as the patients. In conclusion, health care financing is the most essential component in the achievement of health improvement. The level of health care financing may influences the accessibility to human resources, medical supplies and delivery of health care facilities as well as quality of health services.

۵Synthesis of Functionalized Coumarins
نویسنده(ها): ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)، سي ام،شماره۴(پياپي ۶۰)، ۲۰۱۱، سال
تعداد صفحات: ۴
The synthesis of functionalized 2–oxo–2H–coumarin derivatives has been studied by a one–pot reaction of o–hydroxybenzaldehyde, ethyl 2–bromoacetate and triphenylphosphine in the presence of catalytic amount of triethyl amine in EtOAc, water or under solvent free conditions. We have found the best results obtained under solvent free condition.

۶Coal Ash as a Low Cost Adsorbent for the Removal of Xylenol Orange from Aqueous Solution
نویسنده(ها): ، ، ، ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)، سي و سوم،شماره۱(پياپي ۶۹)، ۲۰۱۴، سال
تعداد صفحات: ۶
The removal of xylenol orange from aqueous solution onto the coal ash was investigated at room temperature. The results show that the adsorption capacity ofxylenol orange increased as the adsorption time increased and then equilibrium established after 30 min adsorption time. The results obtained revealed that the coal ash removed about 80 % of xylenol orange from the aqueous solution within 40 min. The effect of pH also studied, which showed that the adsorption of xylenol orange on the coal ash decreased as pH increased. The equilibrium adsorption isotherm data was fitted in Langmuir and Freundlich model equation and was found that the data followed both Langmuir and Freundlich isotherm models. Furthermore, we used a statistical measure (rank equation) in order to measure the strength of the relationship between the adsorption of xylenol orange onto coal ash and different adsorption time, and adsorption of different concentration of dye at equilibrium time.

۷Size–dependent Bending of Geometrically Nonlinear of Micro–Laminated Composite Beam based on Modified Couple Stress Theory
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: Mechanics of Advanced Composite Structures، سوم،شماره۱، Spring and Summer ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۰
In this study, the effect of finite strain on bending of the geometrically nonlinear of micro laminated composite Euler–Bernoulli beam based on Modified Couple Stress Theory (MCST) is studied in thermal environment. The Green–Lagrange strain tensor according to finite strain assumption and the principle of minimum potential energy is applied to obtain governing equation of motion and boundary conditions. The equation of motion with boundary conditions is solved using a generalized differential quadrature method and then, the deflection of the beam in classical elasticity and MCST states is drawn and compared with each other. Considering the bending of the beam, which has been made of carbon\epoxy and glass\epoxy materials specified, it can be seen there is a significant difference between the finite strain and von–Karman assumptions particularly for L =10 h. Also, the results show that the thermal loadings have a remarkable effect on the glass\epoxy beam based on the finite strain particularly for simply supported boundary condition.

۸Numerical Simulation of Steady Supercavitating Flows
نویسنده(ها): ، ،
اطلاعات انتشار: Journal Of Applied Fluid Mechanics، نهم،شماره۶، ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۲
In this research, the Supercavitation phenomenon in compressible liquid flows is simulated. The one–fluid method based on a new exact two–phase Riemann solver is used for modeling. The cavitation is considered as an isothermal process and a consistent equation of state with the physical behavior of the water is used. High speed flow of water over a cylinder and a projectile are simulated and the results are compared with the previous numerical and experimental results. The cavitation bubble profile in both cases agrees well with the previous experimental results reported in the literature. As the result shows, coupling the two–phase Riemann solver with the considered EOS prepares a robust method for simulating the compressible fluid flow with cavitation which can undertake the whole physical behavior of water in a supercavitation process. Furthermore, the influence of the cavitator head and the flow speed on the supercavitation bubble is explored. The results show that cavitators with sharper head results in a smaller supercavitating bubble. Increasing the flow speed beyond a specific limit does not have any significant effect on the cavitation bubble and slightly increases the bubble size.

۹Influence of Cadmium Toxicity on Rice Genotypes as Affected by Zinc, Sulfur and Nitrogen Fertilizers (انگلیسی)
نویسنده(ها): ، ، ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: مجله علوم محيطي خزر، چهارم،شماره۱، ۲۰۰۶، سال
تعداد صفحات: ۸
Cadmium (Cd) is among the most widespread and toxic heavy metal in several part of the world. Its toxicity in soil is becoming a severe threat to living organism worldwide. It is one of the main pollutants in paddy fields near industrial areas and highly toxic to plant growth and development of the plants. Cd can be easily taken up by plants and enter the food chain. Therefore, precautionary measurements should be done to reduce accumulation of Cd in crops to alleviate the risk of health hazards in response to Cd–polluted soils. Several strategies have been proposed for the successful management of the Cd–contaminated in crops. One approach, applicable on slightly contaminated soils, is selection of plant genotypes with high ability to repress root uptake and shoot transport of Cd which could be a reasonable approach to alleviate adverse effects of Cd toxicity in crops. Moreover, the toxic effect of Cd can be decreased by proper application of essential nutrients such as Zn, S and N fertilizers Cd contaminated soil.

۱۰Total Flavonoids and Phenolics in Catharanthus roseus L. and Ocimum sanctum L. as Biomarkers of Urban Auto Pollution (انگلیسی)
نویسنده(ها): ، ، ، ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: مجله علوم محيطي خزر، هفتم،شماره۱، ۲۰۰۹، سال
تعداد صفحات: ۸
Present transplant study was carried out across Lucknow, the capital of Utter Pardesh using two medicinally important plants viz., ?Catharanthus roseus L.? and ?Ocimum sanctum L.? to assess whether certain ecophysiological responses (change in total flavonoids and total phenolics) in these two plants may serve as the biomarkers of auto exhaust pollution. Samples were taken from five different sites which differed from each other in terms of the number and type of vehicles plying over and were loaded with different concentrations of air pollutants (such as, SO2, NO2, SPM, RSPM). During the study, it was observed that the concentration of the different air pollutants across the sites correlated with the number and type of vehicles. Total flavonoids and total phenolics in both plants increased by increasing pollution loads across the sites, hence, this validates their role as biomarkers of auto exhaust pollution.
نمایش نتایج ۱ تا ۱۰ از میان ۱۰ نتیجه