توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Parasites of some bonyfish species from the Boojagh wetland in the southwest shores of the Caspian Sea
نویسنده(ها): ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: Caspian Journal of Environmental Sciences، نهم،شماره۱، ۲۰۱۱، سال
تعداد صفحات: ۷
The Boojagh international wetland with a surface area of 80 hectares and 25 fish species is located in the southwest shores of the Caspian Sea (Guilan province, Iran), but there is no report about fish parasites in this wetland. In the present study, a total of 553 individuals of 8 fish species including Cyprinus carpio (n=71), Abramis bjoerkna (n=153), Carassius auratus gibelio (n=89), Esox lucius (n=39), Rutilus rutilus caspius (n=36), Rutilus frisii kutum (n=81), Scardinius erythrophthalmus (n=119) and Tinca tinca (n=4), were collected in October 2001 through November 2003. Eight parasite species were identified in the fishes consisting of 1 nematode: Raphidascaris acus (in E. lucius and S. erythrophthalmus); 1 cestode: Caryophyllaeus fimbriceps (in R. rutilus caspius and C. carpio); 2 digenean trematodes: Asymphylodora tincae (in T. tinca) and Diplostomumspathaceum (in all of the fish species except for T. tinca and S. erythrophthalmus); 2 monogenean trematodes: Tetraonchus monenteron (in E. lucius) and Dactylogyrus sp. (in C. carpio, A. bjoerkna and C. auratus gibelio); 1 crustacean: Lernaea cyprinacea (in A. bjoerkna, T. tinca and R. rutilus caspius) and 1 leech : Piscicola sp. (in R.rutilus caspius and C. carpio). The occurrence of R. acus in S. erythrophthalmus and also that of C. fimbriceps in R. rutilus caspius are reported for the first time as new host records.

۲Effects of water temperature and migration time on some fecundity indices and fertilization rate of female Kutum, Rutilus frisii kutum, migratory to Shiroud River in the southwest Caspian Sea
نویسنده(ها): ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: Caspian Journal of Environmental Sciences، دهم،شماره۱، ۲۰۱۲، سال
تعداد صفحات: ۶
Kutum, Rutilus frisii kutum, is an commercially important fish in the Caspian Sea. The fish enters the rivers leading to the Caspian Sea for spawning. One of these rivers is Shiroud River. In the artificial propagation process of Kutum, different factors are involved in quality and quantity of female broods eggs and also in the best temperature and migration time for spawning. The influence of temperature and migration time on some fecundity indices and fertilization rate of female kutum in Shiroud River was studied in the spawning season. In this study, 90 individual females were studied from February to May 2007. Averages of total length, weight and age were 43.26 cm, 832.08 g, and 4.41 respectively. Results showed that maximum egg diameter (1.86 mm), number of eggs per each gram of body weight (309.12), relative fecundity (56.21) and fertilization rate (95.82 %) were obtained from 5 to 20 April (15.95?C). Maximum ovary weight (201.00 g) and absolute fecundity of eggs (49987.18) were obtained from 6 to 20 March (17.74?C). Relationship between temperature and migration time and fecundity indices was linear and weak.

۳Effects of LHRH–A2 and chlorpromazine (dopamine antagonists) on inducing spawning in Caspian Kutum, Rutilus frisii kutum
نویسنده(ها): ، ، ، ، ، ، ، ، ،
اطلاعات انتشار: Caspian Journal of Environmental Sciences، دهم،شماره۱، ۲۰۱۲، سال
تعداد صفحات: ۱۰
Caspian kutum, Rutilus frisii kutum, is one of the most commercially important fish species in the Caspian Sea, but there are few reports about the endocrinology of induced spawning in this fish. In the present study, 54 individuals of female broodstocks of Kutum were studied for quantity and quality of propagation index, during March and April 2007. Hormone treatments include: LHRH–A2 (1 ?g kg–1bw; chlorpromazine (2.5 mg kg–1bw); LHRH–A2 + chlorpromazine (1?g kg–1bw+2.5 mg kg–1bw); CPE as a positive control (1 mg kg–1bw); Physiological saline as a negative control; and normal brood stocks without injection. For histological examinations, ovarian samples of non–ovulated females were fixed in bouin\''s fluid. The routine procedures of preparation of tissues were followed and the paraffin blocks were cut at 5–7 microns, stained with H&E and studied under light microscope. The results showed that the highest percentage of ovulated females belonged to group 1 without significant difference with positive control. There was a significant difference between ovulated females in the LHRH–A2, chlorpromazine and LHRH–A2 + chlorpromazine treatments (P0.05), while no significant differences in other propagation indices were found in any of the hormone treatments (P>0.05). Chlorpromazine could not be a potent dopamine antagonist and the microscopic observations of ovary in non– ovulated brood stocks showed that the oocytes in these treatments were in the final phase of IV stage.
نمایش نتایج ۱ تا ۳ از میان ۳ نتیجه