توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱تعیین اعتبار درون و بین ارزیاب "آزمون ارزیابی گفتار افراد مبتلا به شکاف کام بر اساس سیستم پارامترهای جهانی– نسخه فارسی"
اطلاعات انتشار: Journal of Research in Rehabilitation Science، سال
تعداد صفحات: ۷
چکیده مقدمه: شکاف لب و کام یکی از شایع‌ترین نقایص مادرزادی است. افراد مبتلا به شکاف کام ویژگی‌های گفتاری خاصی دارند که با ارزیابی ادراکی گفتار، توسط آسیب شناسان گفتار و زبان، شناسایی می‌شوند. ارزیابی ادراکی، استانداردی طلایی برای ارزیابی گفتار است. بر اساس این ویژگی‌های گفتاری و شیوع شکاف کام، لازم است از آزمونی پایا، برای ارزیابی ادراکی خطاهای گفتاری افراد مبتلا به شکاف کام استفاده نمود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی و مقطعی، به منظور تعیین اعتبار درون و بین ارزیاب "آزمون ارزیابی گفتار افراد مبتلا به شکاف کام بر اساس سیستم پارامترهای جهانی– نسخه فارسی"، نمونه گفتاری 34 کودک 5 تا 9 ساله مبتلا به شکاف کام، مراجعه کننده به کلینیک شکاف کام اصفهان، توسط دو آسیب شناس گفتار و زبان (کم‌تجربه و باتجربه)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. 30 درصد از نمونه‌ها به طور تصادفی انتخاب و بعد از دو ماه، توسط همان دو ارزیاب ارزیابی شدند. مواد گفتاری شامل 40 تک واژه و 17 جمله کنترل شده و گفتار پیوسته بود. میزان اعتبار درون ارزیاب با استفاده از ضریب همبستگی درون طبقه‌ای (intraclass correlation coefficient یا ICC) و میزان اعتبار بین ارزیاب با استفاده از ضریب همبستگی کندال و ICC برآورد گردید. یافته‌ها: میانگین میزان اعتبار درون ارزیاب با استفاده از ICC، برای ارزیاب کم تجربه 967\0 و برای ارزیاب باتجربه 971\0، برآورد گردید. میانگین میزان اعتبار بین ارزیاب با استفاده از ضریب همبستگی کندال، 953\0 و با استفاده از ICC، 957\0 برآورد گردید. نتیجه‎گیری: این ابزار از اعتبار درون و بین ارزیاب قابل قبولی برای ارزیابی گفتار افراد مبتلا به شکاف کام برخوردار بود. از این ابزار می‌توان به عنوان ابزاری پایا در مطالعات مربوط به گفتار کودکان 5 تا 9 ساله مبتلا به شکاف کام، استفاده نمود. کلید واژه‌ها: شکاف کام، اعتبار، ارزیابی ادراکی گفتار، سیستم پارامترهای جهانی
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه