توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱رویکردی انتقادی به تحلیل گفتمان از دیدگاه لاکلا و موف:مطالعه موردی فیلم زن زیادی
اطلاعات انتشار: سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان، سال
تعداد صفحات: ۱۰
مقاله حاضربه بررسی فیلم زن زیادی ازدیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته است این پژوهش به روش تحلیلی انجام شده و داده های آن سکانس ها و دیالوگ های فیلم هستند که باتوجه به رویکرد انتقادی لاکلا و موف تحلیل شده اند نتایج پژوهش نشان میدهد که سوژه ها ازطریق استفاده ازراهبردهای حاشیه رانی برجسته سازی غیریت سازی و اقناع سعی داراند گفتمان خودی را تقویت و گفتمان غیرخودی را تضعیف نموده و به چالش بکشند آنها با قراردادن عناصر دررابطه خاص برخی معناها را تثبیت و برخی معناهای دیگر را طرد می کنند پژوهش حاضر مبین این واقعیت است که قدرت با تولید معنا و با تاثیرگذاری برذهن سوژه ها باعث تولید اجتماع به شیوه های خاص میشود و ازطریق افزودن مدلوله های خاص به دال مرکزی آن دال را هژمونیک می کند و ازاین رو است که گفتمان سنتی به صورت شبکه های هژمونی شده درگفتمان سوژه ها مشهود است بررسی و تحلیل سکانسهای مختلف فیلم نشان میدهد که گفتمان های طیعی شده همان گفتمانهایی هستند که به نظام سنت گرا تعلق دارند و دربستر جامعه به تدریج به عقل سلیم تبدیل شده و مورداجماع واقع شده اند
نمایش نتایج ۱ تا ۱ از میان ۱ نتیجه