توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Comparison the Essential Oil Composition of Perovskia abrotonoides Karel. & Perovskia atriplicifolia Benth. in Iran
نویسنده(ها): ،
اطلاعات انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک، سال
تعداد صفحات: ۸
Most of the aromatic species of Lamiaceae families have the best medicinal performance. The reason of the inclination of World Health Organization (WHO) to medicinal plants is the diseases caused by unduly consumption of chemical medicines the world. To do this, the first stage is the exact identification of extracting effective medicinal substances and qualitative and quantitative diversity of them in special habitats. Therefore, the chemical composition of the volatile oil from flower parts of Perovskia atriplicifolia Benth. and Perovskia abrotonoides Karel. have been studied by GC and GC–MS. Forty–one composition of P. abrotonoides Karel. were identified. 1,8–Cineole (14.41%), δ–3–Carene (8.63%), β–Caryophyllene (8.18%) and α–Humulene (8.33%) were found to be the major constituents of the oil. Twenty–four components of P. atriplicifolia Benth. were identified and the major constituents of the oil 1,8–Cineole (18.65%), δ–3–Carene (11.23%), α–Pinene (9.98%) and Viridiflora (8.45%) were found. The oil of P. abrotanoides determined by a high content of monoterpens (61.85%) and it is a medicinal herb to treat leishmaniasisin. On the other hand, sesquiterpenes comprise only (38.15%) of the essential oil. The oil of P. atriplicifolia was characterized by a high content of monoterpenes (67.26%), whereas sesquiterpenes contained only 32.74% of the essential oil. Also, this species is used as a cooling medicine in the treatment of fevers and as an analgesic in rheumatic pains. The ethnopharmcological and chemotaxanomic importance of the genus Perovskia prompted us to re–investigate the chemical constituents of P. abrotanoides and P. atriplicifolia.<\div>

۲Effect of Elaeagnus Angustifolia lozenge on gag reflex in dental patients
اطلاعات انتشار: دندانپزشكي - جامعه اسلامي داندانپزشكان، سال
تعداد صفحات: ۵

۳Anti–spasmodic assessment of hydroalcoholic extract and essential oil of aerial part of Pycnocycla caespitosa Boiss. & Hausskn on rat ileum contractions
اطلاعات انتشار: Research in Pharmaceutical Sciences، يازدهم،شماره۱(پياپي ۳۴)، ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۰
Pycnocycla caespitosa is an essential oil–containing plant naturally growing in southwest of Iran. The extract of this plant has been used as remedy in traditional medicine. Another species of Pycnocyla (P. spinosa) possessed antispasmodic activity. The pharmacological objective of this study was to look for relaxant effect of hydroalcoholic extract and essential oil of P. caespitosa on rat isolated ileum contractions for comparison with loperamide. The essential oil and the hydroalcoholic extract were prepared by hydrodistillation and percolation techniques, respectively. For antispasmodic studies a section of rat ileum was suspended in an organ bath containing Tyrode’s solution. The tissue was stimulated with electrical field stimulation (EFS), KCl (80 mM) and acetylcholine (ACh 0.5 µM). The tissue was kept under 1 g tension at 37 °C and continuously gassed with O2. The essential oil content in the aerial parts of P. caespitosa was found to be 0.16 % ml\g. The essential oil was analyzed by gas chromatography and gas chromatography– mass spectrometry. Seventy constituents, representing 97 % of the oil were identified. The major components of the oil were carvacrol (7.1%), β–eudesmol (6.4 %), ρ–cymene (5.7%), caryophyllene oxide (3.6%), α–pinine (1.4%) and α–phelandrene (1.1%). The hydroalcoholic extract of P. caespitosa inhibited the response to KCl (IC50 = 48 ± 3 µg\ml), ACh (IC50 = 61 ± 14.7 µg\ml) and EFS (IC50 = 77 ± 17 µg\ml) in a concentration–dependent manner. The essential oil of P. caespitosa also inhibited rat ileum contractions. The IC50 values for KCl, ACh and EFS were 9.2 ± 1.2 µg\ml, 7.6 ± 0.8 µg\ml and 6.4 ± 0.8 µg\ml, respectively. The inhibitory effect of both the essential oil and the extract were reversible. This research confirms the antispasmodic activity of both the essential oil and the extract of P. caespitosa on smooth muscle contraction of ileum.

۴Assessment of hydroalcoholic and hexane extracts of Rosa persica Mich. flower on rat ileum spasm
اطلاعات انتشار: Research in Pharmaceutical Sciences، يازدهم،شماره۲(پياپي ۳۵)، ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۸
It has been reported that Rosa damascena hydroalcoholic extract has inhibitory effect at higher concentration but stimulatory action at lower concentrations on ileum. This could be due to the presence of stimulatory components in the extract. R. persica Mich. is another species which belongs to Rose family but so far there is no report about pharmacological action of its extract. Therefore, the objective of this research was to investigate inhibitory effect of hydroalcoholic and hexane extract of this plant on ileum contraction to see which type of extract would be more appropriate as antispasmodic agents. Hydroalcoholic and hexane extracts were prepared by percolation method. A section of rat ileum was suspended in an organ bath containing Tyrode’s solution. The tissue was kept under 1 g tension at 37 °C and continuously gassed with O2. Effects of R. persica extracts or vehicle were studied on ileum contractions induced by electrical field stimulation (EFS), KCl or acetylcholine (ACh) and compared with that of atropine. Hydroalcoholic extracts of R. persica (10–640 μg\ml) concentration dependently inhibited ileum contraction induced by KCl (IC50 = 244 ± 35 μg\ml), ACh (IC50 = 129 ± 7.4 μg\ml) and EFS (IC50 = 172 ± 18.7 μg\ml). Hexane extract of R. persica (10–320 μg\ml) concentration dependently inhibited ileum contraction induced by KCl (I 50 = 117 ± 12.4 μg\ml), ACh (IC50 = 78 ± 9.1 μg\ml) and EFS (IC50 = 67 ± 10.5 μg\ml). Atropine only inhibited the responses to ACh and EFS. The vehicle had no significant effect on ileum contractions. From this experiment it was concluded that R. persica extract have inhibitory effect on rat isolated ileum. Therefore, separation and identification of active component is recommended.

۵Antidiarrhoeal assessment of hydroalcoholic and hexane extracts of Dracocephalum kotschyi Boiss. and apigenin in mice
اطلاعات انتشار: Research in Pharmaceutical Sciences، يازدهم،شماره۳(پياپي ۳۶)، ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۱۰
Dracocephalum kotschyi Boiss, a member of Labiatae family, is a native plant to Iran, which has been reported to have immunomodulatory, antihyperlipidemic and antispasmodic activities. The objective of this research was to study the antispasmodic and antidiarrhoeal activities of hydroalcoholic and hexane extracts of D. kotschyi in mice. Furthermore, the antidiarrhoeal and antispasmodic effect of apigenin, a flavonoid constituent of D. kotschyi, was also studied. Hydroalcoholic and hexane extracts were obtained from aerial part of D. kotschyi using percolation method. Antispasmodic effect of the test compounds was assessed by measurement of small intestine transit following oral administration of a charcoal meal. Diarrhoea was induced by administration of either castor oil (0.5 ml) or magnesium sulphate (MgSO4) (10% w\v solution). Both the hydroalcoholic and hexane extracts of D. kotschyi (10 and 20 mg\kg) reduced the intestinal charcoal meal transit. Loperamide (2 mg\kg) and apigenin (2 and 10 mg\kg) inhibited intestinal movement of the charcoal meal and also inhibited castor oil and MgSO4–induced diarrhoea. The hydroalcoholic and hexane extracts of D. kotschyi (10 and 20 mg\kg) also significantly inhibited the castor oil and MgSO4 induced diarrhoea in mice in comparison with the vehicle–treated control groups. This study confirms that both the hydroalcoholic and hexane extracts of D. kotschyi has antispasmodic and antidiarrhoeal properties in vivo and could be a suitable remedy for treatment of gastrointestinal disorders in which smooth muscle spasm and\or diarrhoea plays a significant roles.

۶Comparison of antispasmodic effect of hydroalcoholic extract of Dracocephalum kotschyi Boiss. in rat uterus and ileum
اطلاعات انتشار: Research in Pharmaceutical Sciences، يازدهم،شماره۴(پياپي ۳۷)، ۲۰۱۶، سال
تعداد صفحات: ۹
Dracocephalum kotschyi Boiss. is a traditional medicine with antispasmodic activities. The objective of this research was to study antispasmodic activities of hydroalcoholic extract of D. kotschyion rat isolated uterus contractions for comparison with isolated ileum. Hydroalcoholic extract was obtained from aerial part of D. kotschyi using percolation method. A portion of rat ileum or uterus was suspended in Tyrode’s solution at 37 °C and gassed with O2. Effect of D. kotschyi extract was assessed on ileum or uterus contractions induced by KCl (80 mM), acetylcholine (ACh, 500 nM), electrical field stimulation (EFS) or oxytocin (0.0005 IU\mL). The extract of D. kotschyi concentration–dependently inhibited ileum responses to KCl (IC50 = 65 ± 18 mg\mL), ACh (IC50 = 102 ± 18 mg\mL) and EFS (IC50 = 117 ± 29 mg\mL). The extract of D. kotschyi also concentration–dependently inhibited uterus responses to KCl (IC50 = 453 ± 64mg\mL), ACh (IC50 = 58 ± 9 mg\mL), EFS (IC50 = 22 ± 3 mg\mL) as well as oxytocin (IC50 = 70 ± 11 mg\mL). From this experiment it was concluded that D. kotschyi extract possesses antispasmodic activities on both smooth muscle of ileum and uterus. In comparison, the extract was more effective inhibitor of ACh and EFS responses in rat uterus than on the ileum. On the other hand, the extract was a more potent inhibitor of KCl response on rat ileum. However, the extract was found to be a potent inhibitor of oxytocin–induced contraction of rat uterus. These results indicate that D. kotschyi extract may contain components that might be useful lead compounds for prevention of uterus spasm.
نمایش نتایج ۱ تا ۶ از میان ۶ نتیجه