توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱Archeology architecture of Zoroaster (Case Study: Southern Iran – Qeshm Island. Xarbes Cave)
اطلاعات انتشار: کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۶
Arts and Culture category has influenced Zoroastrianism in another way on the architecture of early man caves. The purpose of this article is to discuss the relations between Iran, America and India in the area of Zoroastrianism teachings (based on the Zoroaster population in different countries) that have witnessed the largest Zoroaster presence in terms of population and architecture of the ancient Zoroastrian.Xarbes Cave in Qeshm Island is in the heart of a mountain that presents an interesting scene of stone carving on the wall of the mountain in ancient times, i.e. 1400 year before created by the early humans that expresses significant points of the presence of Zoroastrians of Iran.There are cultural relations between Iran (the source of Zoroastrianism), America and India that have been the religious grower, in the reign of Cyrus529 and 559 BC. Relations between Iran and America at the very last periods have been in the right path the effect of which is presented in the adoption of racial styles of Iran to America, as well as the symbol of the flag of the Achaemenid era Cyrus (529 BC), with the national emblem United States of America (1782 AD).<\div>

۲تجزیه و تحلیل هندسی کاربندی در تزئینات اسلامی از دیدگاه هندسه فرکتال
نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، سال
تعداد صفحات: ۱۱
کاربندی)مربوط به 0222 سال قبل(، الگویی شاخص در سقف بناهای سنتی معماری ایران به شمار می رود که دارای باریکه ای متقاطع با هندسه ستاره وار است. تیمچه ها و چهارسوق ها و کاربندی ها عناصری هستند که این نورگیرها در خارج از کشور ازعناصر معماری گذشته ایران ناشناس مانده. از ویژگی های طاق های ایرانی می توان به حضور نقش های هندسی در عناصر تزئینی شامل مقرنس ها، گچبری ها و کاربندی ها دانست.که در این مقاله به موضوع کاربندی ها با بیانی از ویژگی هایش)دوران گرایی، رویش گرایی، درون گرا و مرکز گرا، قرینگی، چند لایگی( در تزئینات اسلامی پرداخته شده است ،هندسه گرا بودنکاربندی الهامی از طبیعت بیکران خداوندی می باشد. در صورتی که هندسه فرکتال)در سال 0792 توسط مندلبرات ارائه شد( دارای ویژگی هایی شامل: )هندسه غیرخطی ، بی نظمی ، غیر متعارف ، هندسه نااقلیدسی، آشوب زدگی و قوانین خاص( میباشد که بیانی از طبیعت گرا بودنش و نداشتن سکون و آرامش هندسه ای می باشد. در این مقاله بیان خواهد شد شباهت ها و تفاوت های موجود بین هندسه کاربندی و فرکتال که چگونه هم ترازی و هماهنگی خوبی با یکدیگر دارند.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه