توجه: محتویات این صفحه به صورت خودکار پردازش شده و مقاله‌های نویسندگانی با تشابه اسمی، همگی در بخش یکسان نمایش داده می‌شوند.
۱بررسی تاثیر دمای محلول PEBAX بر خواص تراوشپذیری و ساختارغشاهای PES\PEBAX
اطلاعات انتشار: دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی، سال
تعداد صفحات: ۶
در این مقاله، غشای جداسازی گاز دیاکسیدکربن از متان با پوشش دادن PEBAX–1657 بر روی لایههای نگهدارنده متخلخل PES تهیه شده و از روش ریزش محلول PEBAX بر روی لایههاینگهدارنده برای ایجاد لایه نازک و فشرده انتخابگر استفاده شد. برای بررسی اثر دمای محلول PEBAX بر خواص غشا از محلولهایی با دماهای 25 ، 50 ، و 70 درجه سلسیوس استفاده شد. برای بررسی مشخصات غشاهای ساخته شده، تست تراوشپذیری گاز خالص و تصاویر SEM به کار گرفته شد. نتایج آزمایشات نشان داد که با افزایش دمای محلول، ضخامت لایه انتخابگر کمتر شده و تراوشپذیری به میزان قابل توجهی افزایش مییابد

۲A New Insight into Morphology of Solvent Resistant Nanofiltration (SRNF) Membranes: Image Processing Assisted Review
اطلاعات انتشار: Journal of Chemical and Petroleum Engineering، پنجاهم،شماره۱، ، سال
تعداد صفحات: ۲۵
The aim of this review is to investigate the morphological properties of polyimide based SRNF membranes by mean of image processing. Effect of phase inversion parameters like polymer concentration, volatile co–solvent, pre–evaporation time, additives in coagulation bath, polymers weight ratio in composite membranes, addition of nano particles and cross–linking agents have been reviewed. The voids of membrane were targeted to survey in the aspect of void area concentration in the SEM micrograph, mean of voids area, voids orientation and circle equivalent diameters of voids. This method by mean of the developed software could make the morphological studies of membranes easy. The population of different measured parameters of the voids could also measure. In conclusion for polyimide based membranes there are specific trends for change in voids properties by changing of phase inversion parameters. It was predictable, but investigated qualitatively up to now and this review can confirm the qualitative observations and also open new discussions about, for example void orientations that are not investigated in any study up to now.
نمایش نتایج ۱ تا ۲ از میان ۲ نتیجه