در محضر استاد

نویسنده(ها): مجتبی طباطبایی
اطلاعات انتشار: صنعت تاسيسات، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، برنامه رادیویی، پاسخگویی به سوالات تاسیساتی، پمپ سازی، در محضر استاد

بررسی مقدار فرسایش و نسبت تحویل رسوب در جاده های خاکی و جنگلی

نویسنده(ها): قربان وهاب زاده، عطا صفری*، محمدحسین فرهودی، حمیدرضا عبدالهی، حسن فتحی زاد، غلامرضا خسروی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: شبیه ساز باران، جاده های جنگلی، رسوب دهی، دارابکلا، SEDMODL

در این تحقیق، میزان تولید و تحویل رسوب توسط جاده های جنگلی دارابکلا با استفاده از مدل SEDMODL برآورد گردیده و سپس به منظور ارزیابی نتایج مدل، به صورت مستقیم میزان رسوب دهی در جاده های مذکور با استفاده از شبیه ساز باران اندازه گیری گردید. برای ارزیابی نتایج از آزمون t جفتی، BIAS، RE و RMSE استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان تولید رسوب از سطح جاده های مورد مطالعه طبق مدل SEDMODL و اندازه...


حل مسیله چندهدفه مکان یابی هاب با درنظرگرفتن ویژگی های غیرقطعی نقاط بالقوه و مسیرها با استفاده از روش تجریه بندرز

نویسنده(ها): سعید عباسی پاریزی، مجید امین نیری، مهدی بشیری
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران، سال
کلمات کلیدی: الگوریتم تجزیه بندرز، برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای، محدودیت احتمالی، مسسله مکان یابی چند هدفه هاب

در این پژوهش مسیله مکان‌یابی چندهدفه تسهیلات هاب با درنظرگرفتن ویژگی‏های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیر، با تابع هدف اول، به صورت کمینه‌کردن مجموع هزینه ثابت استقرار تسهیلات هاب، به‌علاوه هزینه احتمالی حمل‌ونقل، و تابع هدف دوم، به صورت کمینه‌کردن معیارهای عدم اطمینان شبکه، مدل شده است. در این مطالعه، شاخص‏هایی از قبیل شرایط آب‌وهوایی، امنیت، نرخ تبادل ارز، و شرایط اضطراری مسیر به منزله...


پسانوگرایی و توسعه منابع انسانی

نویسنده(ها): مهدی صمیمی، مسعود بینش
اطلاعات انتشار: تدبير، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، پسانوگرایی، توسعه منابع انسانی، نوگرایی

اثر دسترسی و محدودیت دسترسی بر ساختار فضایی – کالبدی شهر

نویسنده(ها): مهناز بوالحسنی
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت شهري، چهارم،شماره۱۴، تابستان ، سال
کلمات کلیدی: دسترسی، محدودیت دسترسی، برنامه ریزی حمل و نقل شهری، برنامه ریزی کاربری زمین، ساختار فضایی شهر، ساخت شهر

برنامه ریزی کاربردی اراضی شهری، با استفاده از سیستم پشتیبانی برنامه ریزی (What if)

نویسنده(ها): علی عسگری، اسد رازانی
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت شهري، چهارم،شماره۱۴، تابستان ، سال
کلمات کلیدی: برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، GIS، سیستم پشتیبانی برنامه ریزی (What if)، دورود

مطالعه رابطه بین محیط، ساختار سازمانی و اثربخشی سازمانی شهرداری ها و ارائه الگوی پیشنهادی

نویسنده(ها): ناصر میرسپاسی، مهرداد گودرزوند چگینی
اطلاعات انتشار: نشريه مديريت شهري، چهارم،شماره۱۴، تابستان ، سال
کلمات کلیدی: شهرداری، اثربخشی سازمانی، طراحی طاختار سازمانی، اندازه شهرها، ساختار ماده، ساختار بخشی و ساختار ماتریسی، پیوندی

بررسی اشکال مختلف آهن و برخی خواص فیزیکی– شیمیایی به عنوان شاخصی از تکامل خاک در یک ردیف زمانی روی پادگانه های رودخانه کرج در منطقه حسن آباد، جنوب تهران

نویسنده(ها): حسین ترابی گل سفیدی*، وحید مرادی نسب
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: اکسیدهای آهن آزاد و آمورف، اکسی– هیدروکسیدهای آهن، تفاضل آهن آمورف از آهن آزاد، نسبت آهن آمورف به آهن آزاد

پادگانه ها سطوح ژئومورفولوژیکی قدیمی هستند که با جریان های فعلی ارتباطی ندارند و بهترین مکان جهت مطالعه تاثیر زمان بر تشکیل خاک (ردیف زمانی) هستند. این تحقیق جهت بررسی برخی شاخص های فیزیکی و شیمیایی، مخصوصاً اشکال مختلف آهن در تعیین تکامل خاک در پادگانه های رودخانه کرج در منطقه حسن آباد در جنوب تهران انجام شده است. برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و اشکال مختلف آهن شامل اکسیدهای آهن آزاد...


تحلیل فراوانی منطقه ای جریان کم در حوزه آبخیز کارون شمالی

نویسنده(ها): مریم شماعی زاده، سعید سلطانی*
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: خشکسالی هیدرولوژیک، جریان حداقل، تحلیل منطقه ای، رگرسیون چند متغیره، ناحیه بندی جریان حداقل

خشکسالی هیدروژیک معمولاً بر منطقه وسیعی تاثیر گذار است و جریان حداقل رودخانه ای شاخص مناسبی برای مطالعه خشکسالی هیدرولوژیک است. در این تحقیق جهت پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک در حوزه آبخیز کارون شمالی، 14 ایستگاه با طول دوره آماری مناسب و آمار ثبت شده تا سال آبی 88–1387 انتخاب شد و 13 خصوصیت فیزیوگرافی و اقلیمی از ایستگاه های منتخب برای انجام آزمون همگنی به روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی...


کاربرد مدل های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاک های شمال و شمال غرب ایران

نویسنده(ها): محمدرضا شعیبی نوبریان*، حسین ترابی گل سفیدی، صابره دربندی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: برنامه ریزی ژنتیک، خاک های شمال و شمال غرب ایران، ظرفیت تبادل کاتیونی، مدل های هوشمند مصنوعی

گنجایش تبادل کاتیونی در خاک مجموع نقاط تبادلی کلوئیدهای آلی و معدنی خاک است. مدل سازی و تخمین گنجایش تبادل کاتیونی یک شاخص مفید برای حاصلخیزی خاک می باشد. از رویکردهای جدید جایگزین شده برای تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی، روش های غیرمستقیم و مبتنی بر مدل های هوشمند است. در این مطالعه، به منظور تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی ، تعداد 485 نمونه خاک از دو منطقه چپرسر(مازندران در شمال ایران) و بستان...


توانایی مقایسه ای سه رقم یونجه در جذب پتاسیم از کانی فلوگوپیت

نویسنده(ها): مریم السادات موسوی دستنایی، حسین خادمی*
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: آزادسازی پتاسیم، میکا، فلوگوپیت، ارقام یونجه

مطالعات محدودی در مورد توانایی گیاهان مختلف در جذب پتاسیم غیرتبادلی وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی توانایی ارقام متفاوت یونجه در جذب پتاسیم از فلوگوپیت در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با کشت سه رقم یونجه MF) Pickseed 2065) ، رهنانی و همدانی در بسترهای حاوی مخلوط شن کوارتزی و فلوگوپیت با اندازه کوچکتر از 53 میکرومتر و تحت دو نوع محلول غذایی (پتاسیم دار و بدون پتاسیم) با سه تکرار در یک...


ارزیابی نرخ فرونشست گرد و غبار اتمسفری در نقاط مختلف شهر کرمان

نویسنده(ها): فریبا جعفری، حسین خادمی*
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: فرونشست اتمسفری، تغییرات مکانی، شهر کرمان، گرد و غبار

گرد و غبار به طور گسترده در مناطق خشک و نیمه خشک جهان اتفاق می افتد. از آن جائی که ذرات گرد و غبار دارای اندازه ریز هستند، جذب سطحی بالا و هم چنین امکان انتقال آلودگی بالائی دارند. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات زمانی و مکانی میزان فرونشست اتمسفری در نقاط مختلف شهر کرمان می باشد. نمونه های گرد و غبار به وسیله ی تله های شیشه ای نصب شده بر روی پشت بام ساختمان های یک طبقه در 35 نقطه شهر...


ارایه مدل دوهدفه برای مسیله زمان‌بندی جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی به ماشین‌ها

نویسنده(ها): محمد رضایی ملک، رضا توکلی مقدم، فرشید عوض آبادیان
اطلاعات انتشار: نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران، سال
کلمات کلیدی: بهینه سازی دوهدفه، دامنه عملیات، زمان بندی جریان کارگاهی جای گشتی، مجموع زودکرد و دیرکرد، نت پیشگیرانه

در این مقاله یک مدل ریاضی دوهدفه جدید برای مسیله زمان‏بندی جریان کارگاهی جای‌گشتی در حالت بدون ایست با فرض عدم دسترسی به ماشین‏ها، به دلیل عملیات نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه، ارایه می‏شود. این مدل شامل دو هدف حداقل‏سازی دامنه عملیات و حداقل‏سازی مجموع زودکرد و دیرکرد است. عملیات نتِ درنظرگرفته‌شده در این مقاله مدت زمان ثابت دارد و می‏تواند هر لحظه روی ماشین‏ها شروع شود. اما زمان بین...


به نام نجوم برای همه

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: ن‍ج‍وم‌، سال
کلمات کلیدی: علوم پایه، ایران، به نام نجوم برای همه، سال 1393، گزارش برگزاری روز نجوم

واکنش وزن مخصوص ظاهری خاک، برخی ویژگی های زراعی و عملکرد جو دیم به روش های مختلف خاک ورزی در منطقه همدان

نویسنده(ها): جواد حمزه ئی *، محسن سیدی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۴(پياپي ۷۰)، زمستان ، سال
کلمات کلیدی: خاک ورزی، عملکرد، اجزای عملکرد، جو، دیم

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا، به منظور مطالعه اثر روش های مختلف خاک ورزی بر وزن مخصوص ظاهری خاک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط دیم، اجرا شد. سه سطح خاک ورزی (CT: خاک ورزی مرسوم، MT: خاک ورزی حداقل و NT: بدون خاک ورزی) و پنج رقم جو (V1: محلی، V2: آبیدر، V3: والفجر، V4: بهمن و V5: ماکویی) در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال...

نمایش نتایج ۱ تا ۱۵ از میان ۱۲۳۸۹۴۵ نتیجه