مطالعه تطبیقی دو سبک رایج خط نستعلیق (سبک میرعماد الحسنی و محمدرضا کلهر)

نویسنده(ها): صالح انصاریان
اطلاعات انتشار: چيدمان، سال
کلمات کلیدی: هنر، دو سبک رایج خط نستعلیق، سبک میرعماد الحسنی، محمدرضا کلهر، مطالعه تطبیقی

الوحدة الإقتصادیة العربیة تقویم التجربة و السبل الممکنة

نویسنده(ها): الراوی،منصور
اطلاعات انتشار: فبرایر ۲۰۰۰ - العدد ۱۳، سال
کلمات کلیدی: -

نقد و بررسی کتاب درآمدی بر خوشنویسی ایرانی

نویسنده(ها): عبدالرضا چارئی، رضا افهمی
اطلاعات انتشار: چيدمان، سال
کلمات کلیدی: هنر، حمیدرضا قلیچ خانی، خط نستعلیق، درآمدی بر خوشنویسی ایرانی، نقد و بررسی کتاب

ما بعد الصهیونیة الطروحات الأهداف و المستقبل

نویسنده(ها): المختار،نادیة عبدالقادر
اطلاعات انتشار: فبرایر ۲۰۰۰ - العدد ۱۳، سال
کلمات کلیدی: -

آراء حول التعاون الإقتصادی العربی – الأوروبی

نویسنده(ها): المهاجر،محمد کاظم
اطلاعات انتشار: دیسمبر ۱۹۹۹ - العدد ۱۱، سال
کلمات کلیدی: -

شهریات الحکمة: سلسلة المائدة الحرة

نویسنده(ها): الحسینی،حسین
اطلاعات انتشار: دیسمبر ۱۹۹۹ - العدد ۱۱، سال
کلمات کلیدی: -

جهان خوشنویسی ایرانی در انتظار پژوهش های انجام نشده؛ در گفتگویی با دکتر حمیدرضا قلیچ خانی

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: چيدمان، سال
کلمات کلیدی: هنر، جهان خوشنویسی ایرانی، حمیدرضا قلیچ خانی، رابطه زبان و خط، گفتگو

خودآزمایی؛ چقدر خودتان را یک فروشنده می دانید؟

نویسنده(ها): مهریانا فتحی
اطلاعات انتشار: بازارياب بازارساز، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، چقدر خودتان را یک فروشنده می دانید، خودآزمایی، کسب و کار

وجهة نظر أوربیة فی معوقات التعاون بین أوربا و الوطن العربی

نویسنده(ها): اندریاس جیکوبز، محمود عبدالواحد محمود
اطلاعات انتشار: دیسمبر ۱۹۹۹ - العدد ۱۱، سال
کلمات کلیدی: -

مالکوم ایکس؛ مدیری دانا با اهدافی متعالی

نویسنده(ها): رجب عسگری
اطلاعات انتشار: بازارياب بازارساز، سال
کلمات کلیدی: علوم انسانی، آموزه های کسب و کار از مشاهیر، بازاریابی دارویی، کتاب ها، مالکوم ایکس

الإتحاد الإقتصادی و النقدی الأروبی الأبعاد و الإنعکاسات عربیا

نویسنده(ها): الجمیلی،حمید
اطلاعات انتشار: دیسمبر ۱۹۹۹ - العدد ۱۱، سال
کلمات کلیدی: -

العراق و دول جنوب شرق آسیا

نویسنده(ها): المیاح،علی محمد
اطلاعات انتشار: دیسمبر ۱۹۹۹ - العدد ۱۱، سال
کلمات کلیدی: -

الوطن العربی و الإتحاد الأوروبی الواقع و افاق المستقبل (نظرة سیاسیة فی محددات العلاقة بین الضفتین)

نویسنده(ها): الجاسور،ناظم عبد الواحد
اطلاعات انتشار: دیسمبر ۱۹۹۹ - العدد ۱۱، سال
کلمات کلیدی: -

ندوة فکریة: بیت الحکمة یناقش مستقبل الحرکة الصهیونیة و المشروع الحضاری العربی

نویسنده(ها):
اطلاعات انتشار: دیسمبر ۱۹۹۹ - العدد ۱۱، سال
کلمات کلیدی: -

حول مستقبل المشروع القومی العربی

نویسنده(ها): المرسومی،نوری نجم
اطلاعات انتشار: دیسمبر ۱۹۹۹ - العدد ۱۱، سال
کلمات کلیدی: -