تاسیسات بیمارستانی (قسمت بیست و سوم)

نویسنده(ها): حمید رستگاری
اطلاعات انتشار: تهويه مطبوع، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، تاسیسات بیمارستانی، سیستم های توزیع و هوارسان، صنعت تاسیسات

تهویه طبیعی ساختمان ها (قسمت بیست و یکم)

نویسنده(ها): درک کلمنتس، جمیل بصام
اطلاعات انتشار: تهويه مطبوع، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، آسایش حرارتی، اقلیم، تهویه طبیعی ساختمان ها، تهویه ی طبیعی، صنعت تاسیسات، مدل سازگار

Estimating Almond Crop Coefficients and Physiological Response to Water Stress in Semiarid Environments (SW Spain)

نویسنده(ها): I. F. Garc&í، a Tejero، A. Hernandez، V. M. Rodriguez، J. R. Ponce، V. Ramos، J. L. Muriel، V. H. Duran Zuazo
اطلاعات انتشار: Journal of Agricultural Science and Technology، هفدهم،شماره۵، ۲۰۱۵، سال
کلمات کلیدی: Almond، deficit، Irrigation، Drainage lysimeters، Leaf temperature، water stress

Water is the most limiting factor in irrigated agriculture, mainly in Mediterranean environments, as in the case of southwest Spain. In this area, almond is one of the most valuable crops due to its high drought tolerance. This work examines the crop coefficients (KC) based on four drainage lysimeters installed in an experimental young almond orchard. Complementary, two...


Effect of Nitrogen Fertilization and Microbial Preparations on Nmin Content in Soil after Potato Harvesting

نویسنده(ها): M. Ko&ł، odziejczyk
اطلاعات انتشار: Journal of Agricultural Science and Technology، هفدهم،شماره۵، ۲۰۱۵، سال
کلمات کلیدی: Ammonium nitrogen، Nitrate nitrogen، Loss of N–NO3، Solanum tuberosum

A three–year field experiment was conducted under conditions of Luvic Chernozem soil. Diversified nitrogen fertilization with 0, 60, 120, and 180 kg N ha–1, and microbial preparations improving soil properties were applied to potatoes, cv. ‘Satina’, cultivation. N–NO3 concentration in the soil profile (0–0.9 m) in autumn after potato harvesting fluctuated from 28 kg N ha–1 in the N0...


سیستم های تاسیسات تهویه مطبوع (قسمت بیست سوم)

نویسنده(ها): بهرام خاکپور
اطلاعات انتشار: تهويه مطبوع، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، تهویه مطبوع، سیستم حج متغیر درجه حرارت ثابت (VAV)، سیستم های تاسیسات، صنعت تاسیسات

Association of Some Photosynthetic Characteristics with Canopy Temperature in Three Cereal Species under Soil Water Deficit Condition

نویسنده(ها): E. Roohi، Z. Tahmasebi–Sarvestani، S. A. M. Modarres Sanavy، A. Siosemardeh
اطلاعات انتشار: Journal of Agricultural Science and Technology، هفدهم،شماره۵، ۲۰۱۵، سال
کلمات کلیدی: barley، Chlorophyll fluorescence، drought stress، Net photosynthetic rate، Triticale

Canopy temperature (CT) is used as a selection tool to improve crop adaptation to drought. The aim of this work was to investigate association of some photosynthetic characters with CT during grain filling in three cereal species. For this objective, a two–year study (2009–2011) was carried out in Kurdistan Province in western Iran. Four genotypes of triticale, three cultivars of bread...


First record of Leucopis (Leucopis) spyrothecae (Dip.: Chamaemyiidae) from Iran

نویسنده(ها): M. Ghafouri Moghaddam ، B. Gharali
اطلاعات انتشار: Journal of Entomological Society of Iran، سي و چهارم،شماره۲، ، سال
کلمات کلیدی: -

First report of Scolothrips dilongicornis (Thys.: Thripidae) from Iran

نویسنده(ها): L. Fekrat ، S. Manzari
اطلاعات انتشار: Journal of Entomological Society of Iran، سي و چهارم،شماره۲، ، سال
کلمات کلیدی: -

بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره فلفل قرمز رایج در ایران

نویسنده(ها): مجتبی محمدی، اسماعیل عطای صالحی *، رضا اسماعیل زاده کناری
اطلاعات انتشار: فصلنامه نوآوري در علوم و فناوري غذايي، هفتم،شماره۲۳، بهار ، سال
کلمات کلیدی: ترکیبات فنلی، توکوفرول، فراصوت، فعالیت آنتی اکسیدانی، فلفل قرمز

Relative Abundance of Turnip Aphid and the Associated Natural Enemies on Oilseed Brassica Genotypes

نویسنده(ها): S. KUMAR
اطلاعات انتشار: Journal of Agricultural Science and Technology، هفدهم،شماره۵، ۲۰۱۵، سال
کلمات کلیدی: Agroecosystem، ecology، Mustard aphid، Parasitoid، Predator

A two–year field study was conducted at Punjab Agricultural University, Ludhiana, India, to study the relative abundance of mustard\turnip aphid, Lipaphis erysimi (Kaltenbach) (Hemiptera: Aphididae) and the associated resident natural enemies on 10 different rapeseed–mustard genotypes which included: Brassica juncea: RH 7846, RH 9501, RK 9501, JMM 927, Purple Mutant; B. napus: Hyola PAC...


First report of Eurytoma cynipsea (Hym.: Eurytomidae) from Iran

نویسنده(ها): Y. Karimpour ، H. A. Lotfalizadeh
اطلاعات انتشار: Journal of Entomological Society of Iran، سي و چهارم،شماره۲، ، سال
کلمات کلیدی: -

رسوب و خوردگی (قسمت سی ام)

نویسنده(ها): جان گلداستون، امید امیدبخش
اطلاعات انتشار: تهويه مطبوع، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، خوردگی، رسوب

Callostoma oezbeki (Dip.: Bombyliidae), a species new for the Iranian bee fly fauna

نویسنده(ها): J. Dils ، Y. Karimpour
اطلاعات انتشار: Journal of Entomological Society of Iran، سي و چهارم،شماره۲، ، سال
کلمات کلیدی: -

تحلیلی برآثار شرط حفظ مالکیت

نویسنده(ها): مرتضی اسدلو، سید محمدتقی علوی
اطلاعات انتشار: The Judiciary Law Journal، سال
کلمات کلیدی: تعلیق مالکیت، تاخیر مالکیت، حق عینی تبعی، شرط حفظ مالکیت، عقد بیع

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تاخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تاخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود...


First report of Anarsia (Ananarsia) eleagnella (Lep.: Gelechiidae: Dichomeridinae) from Iran

نویسنده(ها): Gh. A. Asadi، U. Schaffner، M. Cristofaro، V. Ghasemi، S. Y. Sinev ، R. Ghorbani
اطلاعات انتشار: Journal of Entomological Society of Iran، سي و چهارم،شماره۲، ، سال
کلمات کلیدی: -
نمایش نتایج ۱۲۲۶ تا ۱۲۴۰ از میان ۱۲۳۸۹۴۵ نتیجه