بررسی عوامل موثر بر رفتار ترک پذیری خاک های شالیزاری(مطالعه موردی استان گیلان)

نویسنده(ها): محمدرضا یزدانی، مسعود پارسی نژاد، علیرضا سپاسخواه، ناصر دوات گر، شهاب عراقی نژاد
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: شالیزار، ترک، آبیاری، انقباض، بار مکش، عمق آب زیرزمینی

آبیاری تناوبی با فواصل زیاد در شالیزارها می تواند موجب بروز ترک در خاک، تلفات آب و به دنبال آن آسیب به گیاه گردد. این مطالعه با هدف بررسی روند ترک پذیری و عوامل موثر بر آن در خاک چهار نقطه از شالیزارهای استان گیلان ) موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت، آستانه، شاندرمن و خمام) که از نظر واحدهای فیزیوگرافی متفاوت بودند از طریق اندازه گیری و ثبت مشخصه های مربوط به روند ترک برداری در سطح مزرعه و...


رها سازی شکل های محلول، تبادلی و غیر تبادلی پتاسیم در برخی از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار تحت تاثیر اسید اگزالیک

نویسنده(ها): حدیث حاتمی، علیرضا کریمی، امیر فتوت، حسین خادمی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: اسید اگزالیک، رها سازی پتاسیم، کانی های پتاسیم دار، شکل های پتاسیم

اسیدهای آلی در افزایش زیست فراهمی عناصر غذایی خاک نقش مهمی دارند. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر غلظت های مختلف اسید اگزالیک در آزاد سازی شکل های محلول، تبادلی و غیر تبادلی پتاسیم در برخی از کانی های میکایی و فلدسپات پتاسیم و بررسی روند آزاد سازی پتاسیم در طول زمان، انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل شامل پنج نوع کانی (بیوتیت، فلوگوپیت، موسکویت، فلدسپات زنجان و...


نسبت طبیعت و معماری از منظر هستی شناسی اسلامی؛ پژوهشی در خانههای سنتی فلات مرکزی ایران با تمرکز بر چهار خانه شاخص دریزد، نائین و کاشان

نویسنده(ها): سمیرا عادلی
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مطالعات تطبيقي هنر، سوم،شماره۵، ، سال
کلمات کلیدی: طبیعت، معماری، هستی‌شناسی اسلامی، خانههای سنتی ایران

حوزه اندیشه معاصر، نمایانگر شکلگیری نظریههای گوناگونی است که هریک با جستجوی رابطهای هماهنگ میان انسان و طبیعت، عرصه هستیشناسانه نوینی را ارائهمیدهند. این امر، به اِعمال رویکردهای متفاوتی نسبتبه طبیعت در معماری منتجشدهاست. گوناگونی مبانی نظری مطرحشده و رویکردهای معماری مبتنیبر آن، خود گواهی روشن بر نبود توافق در فهم شایسته طبیعت و نسبت حقیقی میان طبیعت و معماری است. در مقاله پیشرو، تلاش...


تاثیر پوسته های بیولوژیکی و پلیمر پلی الکترولیت آنیونی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی یک خاک شنی

نویسنده(ها): عاطفه اسمعیلی دستجردی پور، محمد هادی فرپور، مهدی سرچشمه پور
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: کربن آلی، پلیمر، سیانوباکتری، مقاومت به نفوذ، میانگین وزنی قطر خاکدانه

ترکیبات آلی تولیدی توسط سیانوباکتری ها و نیز برخی ترکیبات پلیمری، نقش مهمی در خاکدانه سازی و افزایش پایداری ساختمان خاک های شنی بازی می کنند. در این پژوهش تاثیر پوسته های بیولوژیک و پلیمر پلی الکترولیت آنیونی بر برخی خصوصیات یک خاک شنی در دو آزمایش مستقل بررسی شد. در آزمایش اول ابتدا تاثیر تیمارهای سیانوباکتری (Nostoc. sp، Phormidium.sp و ترکیب دو گونه) و 4 زمان بر تشکیل پوسته ها، کربن...


درآمدی بر مفاهیم «بالاشهر» و «پایین شهر» با تاکید بر حوزه های معنایی و تحلیل محتوای نگرش های مردمی

نویسنده(ها): محمود محمدی، مهدی حسینی دهاقانی، ایمان فدایی
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه باغ نظر، دوازدهم،شماره۳۳، تابستان ، سال
کلمات کلیدی: بالاشهر، پایین شهر، تحلیل محتوا، حوزه معنایی، مفهوم سازی

با نگاهی به شهر، می توان نمود اختلافات طبقاتی، شکاف های اقشار مختلف جامعه، نابرابری ها و تفاوت های اجتماعی–اقتصادی، فاصله بین دهک های اقتصادی و مسایلی از این دست را در تمام اجزای آن از مردم و فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها گرفته تا کالبد آن مشاهده کرد. مفاهیمی همچون بالا و پایین، شمال و جنوب شهر، این طرف و آن طرف رودخانه و ... هم مولود و هم مولد مسایل یاد شده اند که خود به مشکلاتی بزرگ در شهر...


باغ سعاد ت آباد اصفهان در آینه مثنوی گلزار سعادت

نویسنده(ها): نازنین شهیدی مارنانی
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مطالعات معماري ايران، پنجم،شماره۹، بهار و تابستان ، سال
کلمات کلیدی: باغ سعادت آباد، مثنوی گلزار سعادت، معماری صفویه، کاخ آینه خانه، عمارت دولتخانه (هفت دست)

در مطالعه آن دست از بناهای تاریخی ایران که بخش هایی از آن با همه آن از میان رفته است، نقش منابع مکتوب و تصاویر بسیار پررنگ می شود. ازآنجاکه در مطالعه این نوع بناها، کوچک ترین اطلاع افزون تری نیز می تواند مفید باشد، شناسایی و بررسی همه منابع موجود بسیار اهمیت دارد. یکی از انواع کمتردیده منابع تاریخ معماری که گاه ممکن است درباره گونه ای بناهای تاریخی یا یک بنای خاص اطلاعاتی به دست دهد،...


نقش باغ درون شهری در شکل گیری قرارگاه های رفتاری، نمونه موردی : شهر تهران

نویسنده(ها): مرجانه زندی*
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه باغ نظر، دوازدهم،شماره۳۳، تابستان ، سال
کلمات کلیدی: باغ درون شهری، الگوهای ترکیبی، قرارگاه رفتاری، چگالی رفتاری

باغ از نوع مثمر و غیر مثمر یکی از اجزای الگوساز بافت درون شهری تهران بوده است، به این ترتیب که در ترکیب با اجزای دیگر شهری مانند مدرسه، تکیه، مزار، مسجد، سقاخانه و ... یا به صورت مجموعه ای از باغات متمرکز ( لکه های سبز عمده) سنت های «تفرج درشهر» و «زیارت– تفرج» را درشهر ثبات بخشیده است. فرضیه اصلی این نوشتار این است که ارسن های شکل گرفته در همسایگی باغات درون شهری که اغلب ریزدانه اند،...


مدل سازی ریاضی پالایش سبز نیکل از خاک های آلوده با استفاده از توابع کاهش تعرق

نویسنده(ها): جهانگیر عابدی کوپایی، سید سعید اسلامیان، سید یحیی هاشمی نژاد، ریحانه میر محمد صادقی
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۳(پياپي ۶۹)، پاييز ، سال
کلمات کلیدی: آلودگی خاک، پالایش سبز، نیکل، تعرق نسبی، مدل سازی

مدل های پالایش سبز برای شناخت بیشتر فرآیندهای حاکم بر این پدیده و مدیریت خاک های آلوده از اهمیت بالایی برخوردارند. بررسی ها نشان داده است که تاکنون تلاش های اندکی برای ارزیابی پتانسیل پالایش سبز فلزات براساس مدل های ریاضی انجام گرفته است. هدف از این پژوهش، مدل سازی پالایش سبز خاک آلوده به نیکل بود. بدین منظور، با استفاده از توابع کاهش تعرق نسبی و غلظت نیکل در خاک مدلی برای تعیین نرخ...


سازهای بادی تصویرشده برنگاره های دوره ساسانیان

نویسنده(ها): مصطفی رستمی، محمدرضا چیت ساز، مصطفی منصورآبادی
اطلاعات انتشار: دو ماهنامه باغ نظر، دوازدهم،شماره۳۳، تابستان ، سال
کلمات کلیدی: سازهای بادی؛ نگاره ها؛ ساسانیان؛ موسیقی

دوره ساسانیان از دوره های اعتلای هنر و تمدن در ایران پیش از اسلام است. در این دوره جایگاه هنر و هنرمند در مقایسه با دوره های پیش از خود، از شکوفایی قابل وصفی برخوردار شد. از جمله هنرهای این دوره، هنر موسیقی است که در دربار پادشاهی و درون جامعه مردم جایگاه به سزایی داشته است. از نشانه های ترویج و جایگاه موسیقی در دوره ساسانیان می توان به نگاره ها، سفرنامه های سیاحان غربی و اشاره های آنها...


در محضر استاد

نویسنده(ها): مجتبی طباطبایی
اطلاعات انتشار: صنعت تاسيسات، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، تاسیسات، در محضر استاد، روانکاری، سنتتیک، مزیت

تاثیر گیاهان همراه سویا، لوبیا و ماش بر جذب کادمیم از خاک توسط ذرت و آفتابگردان به عنوان گیاه اصلی

نویسنده(ها): آرا حسن پور*، مرتضی زاهدی، امیرحسین خوش گفتار منش
اطلاعات انتشار: فصلنامه علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، هجدهم،شماره۲(پياپي ۶۸)، تابستان ، سال
کلمات کلیدی: کشت مخلوط، آلودگی کادمیم، روی، ذرت، آفتابگردان، گیاه همراه

در آزمایشی گلدانی، اثر هر یک از گیاهان همراه سویا، ماش و یا لوبیا بر جذب کادمیم توسط ذرت و آفتابگردان در یک خاک آلوده به کادمیم، در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای مورد استفاده شامل کشت مخلوط ذرت و ماش، ذرت و لوبیا، ذرت و سویا، آفتابگردان و ماش، آفتابگردان و لوبیا ، آفتابگردان و سویا، کشت خالص ذرت و کشت خالص آفتابگردان بودند. تاثیر گیاهان همراه بر وزن...


یادداشتی بر تاثیر زیربرش شیار فلکه بر محاسبه ضریب اصطکاک

نویسنده(ها): محمد حاج زمان، امیررضا هاشمی
اطلاعات انتشار: دنياي آسانسور، سال
کلمات کلیدی: فنی و مهندسی، انواع شیار فلکه کشش، برش خورده، شیار V شکل، ضریب اصطکاک، یادداشتی بر تاثیر زیربرش شیار فلکه بر محاسبه ضریب اصطکاک

تحول پدیدار شناختی خط – نقاشی از منظر نشانه معنا شناختی با مطالعه موردی پنج اثر

نویسنده(ها): محمد هاتفی، حمیدرضا شعیری
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مطالعات تطبيقي هنر، سوم،شماره۵، ، سال
کلمات کلیدی: پدیدارشناسی، تحلیل گفتمان، تعامل، نظام کلامی، نظام بصری

نشانه–معناشناسی از رهگذر تحلیل گفتمان و با التفات به مقولههای پدیدارشناختی به چگونگی شکلگیری معنا در متن را بررسی میکند. در این میان به وجوه مختلف حسی، ادراکی و جسمانهای و سوژگانی متن هم توجهمیشود. ازسوی دیگر، هرگونه بررسی گفتمانی خواهناخواه باید در چارچوب نظامهای گفتمانی صورتپذیرد. بنابر اصل بالا نگارندگان در پژوهش حاضر، با گزینش اتفاقی پنج اثر نقاشی–خط با مضمون واحد بسم ا...،...


باغ کهنه فین و محدوده میان آن تا باغ فین

نویسنده(ها): مریم رضایی پور، هما ایرانی بهبهانی
اطلاعات انتشار: دو فصلنامه مطالعات معماري ايران، پنجم،شماره۹، بهار و تابستان ، سال
کلمات کلیدی: باغ کهنه، خیابان، باغ فین، منطقه فین، کاشان

ناحیه فین، ییلاقی برای شهر کاشان محسوب می شود و به سبب نزدیکی به کوه و برخورداری از حضور چشمه تاریخی فین از وضعیت اقلیمی مناسب تری نسبت به شهر کاشان برخوردار است. این ناحیه دربردارنده باغ های پرشماری است. هم اکنون بقایای باغی قدیمی تر از باغ فین در پایین دست آن قرار دارد که باغ کهنه نامیده می شود. براساس پاره ای از مستندات تاریخی، باغ یادشده در زلزله ای که در اواخر حکومت شاه تهماسب رخ...


با دلایل بی اشتهایی در کودکان آشنا شویم

نویسنده(ها): فهیمه ناظران پور، فریده کاظمی، سیمین نامجو، ویدا هاشمیان، عشرت فیروزی
اطلاعات انتشار: بهورز، سال
کلمات کلیدی: علوم پزشکی، بی اشتهایی، کودکان
نمایش نتایج ۱۵۱ تا ۱۶۵ از میان ۱۲۳۸۹۴۵ نتیجه