درباره دیوان غزلیات حافظ خطیب رهبر

نویسنده(ها): معین زاده،علی رضا
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

بهره برداری از سدهای برقابی با استفاده از تئوری بازیها در شرایط فازی

نویسنده(ها): حامد مازندرانی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: رفع اختلاف، تئوری بازی‌ها، بهره برداری از مخازن سد، نیروگاه برقابی، فازی

مدلهای بهینه سازی زیادی جهت بهره برداری مخازن سدها به منظور بهبود یک یا چند پارامتر درجهت تامین منافع تنها یک بهره بردار توسعه یافته اند در حالیکه در محیطهای واقعی که متشکل از چندین بهره بردار هستند امکان استفاده از چنین مدلهایی در عمل امکان پذیر نمی باشد دراین محیطها سود و زیان یک بهره بردار نه فقط به تصمیم او بلکه به تصمیم سایر بهره برداران نیز وابسته است تئوری بازیها ابزاری توانمند در...


بهره برداری بهینه از مخزن سد امیرکبیر به روش الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی پویا برای سناریوهای مارکوفی و سری مشاهداتی

نویسنده(ها): محمدعلی سمندی زاده، ارش ادیب، ایمان احمدیان فر
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: بهینه سازی، شبیه سازی، الگوریتم ژنتیک، DP، زنجیره مارکف

مدیریت بهینه سیستمهای منابع آب با توجه به نقش حیاتی آب در زندگی بشر از جمله مباحثی است که بایستی توجه خاصی به آن معطوف گشته و از ابزارهای مناسب بهینه سازی جهت بهره برداری از آن استفاده گردد به همین دلیل محققین دراین زمینه به دنبال استفاده از روشهای بهینه سازی کاوشی همچون الگوریتم ژنتیک بوده اند دراین تحقیق به ازا خشک ترین و مرطوبترین سری اماری تولید شده مقادیر بهینه حجم مخزن سد به روشهای...


به کارگیری ماشین بردار پشتیبان SVM برای پیش بینی دبی روزانه

نویسنده(ها): مهدی محرمپور، عبدالحمید محرابی، محیا کاتوزی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: مدیریت منابع آب، پیش بینی دبی، شبکه های عصبی مصنوعی ANN، به نرم افزار آماری STATISTICA رودخانه قره سو

مدیریت موفق منابع آب نیازمند رویکرد های جهت دار جامع و سیستماتیک می باشد تا بتواند با وجود روند تشدید مشکلات مربوط به آب و افزایش رو به رشد تقاضای آن نیاز مصرف کنندگان را برطرف سازد دراین راستا بهره گیری از شیوه های نوین مدلسازی منابع اب از اهمیت ویژه ای برخوردار است از طرفی پیشرفتهایی که در زمینه روشهای پردازش اطلاعات صورت پذیرفته روشهای داده – محور را نسبت به روشهای رفتار – محور روشهای...


منطق الطیر عطار در لبنان (نقدی بر تحقیق و ترجمه عربی منطق الطیر)

نویسنده(ها): نیک منش،مهدی
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

روان شناسی اجتماعی زن در دیوان بهار

نویسنده(ها): عقدایی،تورج
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

بهبود براورد منحنی سنجه رسوب حد وسط دسته ها با کاربرد برنامه آمار گیری نمونه ای سازوار خوشه ای

نویسنده(ها): محمود عرب خدری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: رسوبدهی معلق، نمونه گیری سازوار خوشه ای، منحنی سنجه رسوب متداول، منحنی سنجه حد وسط دسته ها

یکی از مشکلات موجود در طرحهای عمرانی منابع آب عدم اطمینان به میزان رسوب معلق براورد شده است دو عامل مهم مشتمل بر ضعف برنامه نمونه گیری تقویمی و مشکلات منحنی سنجه رسوب متداول براین مسئله تاثیر گذار ند دراین تحقیق اثر استفاده از یک برنامه جدید آمارگیری نمونه ای – سازوار خوشه ای Adaptive cluster samplingیا ACS و منحنی سنجه حد وسط دسته ها بر صحت و دقت براورد رسوبدهی رودخانه گرگان رود در...


سیر و تحول زهدیه سرایی در ادبیات عرب از آغاز تا قرن دوم هجری

نویسنده(ها): مسبوق،سید مهدی
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

زبان صرب و کرواتی و ادبیات جهانی

نویسنده(ها): فتوحی،محمود
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

برنامه رایانه ای طرح کامل اختلاط بتن جهت مدیریت بهینه آب

نویسنده(ها): بهنام بلوچی، رسول قبادیان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: نرم افزار، ویژوال بیسیک، سازه های هیدرولیکی، شبکه آبیاری و زهکشی، طرح اختلاط بتن، مدیریت بهینه آب

یکی ازمهمترین مراحل پس از طراحی سازه های هیدرولیکی در شبکه های آبیاری و زهکشی و دیگر ابنیه های مهندسی مرحله اجرایی و ساخت آن می باشد که معمولا با استفاده از مصالح سنگی و بتن می باشند از جمله مهمترین عوامل در اجرایی کردن پروژه های بتنی چه از نظر مقاومت و پایداری و چه از نظر اقتصادی طرح اختلاط بتن می باشد در محاسبات طرح اختلاط بتن همواره روابط فرمولها، نمودارها و ملاحظات بسیار زیاد و...


برنامه ریزی آبیاری در شرایط عدم قطعیت با استفاده از یک مدل مقید به شانس

نویسنده(ها): حسین علیزاده، سیدجمشید موسوی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: برنامه ریزی آبیاری، عدم قطعیت بارش، بهینه سا زی استوکستیک، مقید به شانس، برنامه ریزی غیرخطی

دراین مطالعه مسئله برنامه ریزی آبیاری برای یک شبکه آبیاری با چند محصول در طول یک فصل رشد و با در نظر گرفتن عدم قطعیت واقعه های بارش مورد توجه قرارگرفته است از یکمدل تحلیلی استوکستیک دینامیک رطوبت خاک جهت توسعه روابط تحلیلی محصول گیاه استفاده شده و با استفاده از فرایند تصادفی دو مقداری روابط تحلیلی جهت استخراج توزیع احتمال نیاز ابیاری گیاه برای کل فصل رشد توسعه داده شده است با بکارگیری...


برنامه ریزی منابع آب در بهینه یابی ارتفاع سدهای احداث شده برروی ابراهه های فصلی

نویسنده(ها): محمد بزرگ نژاد، حمید علی نژاد، سیروس ارمان
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: برنامه ریزی منابع آب، آبراهه فصلی، بیلان، بهینه یابی، هزینه استحصال واحد آب

موضوع تحقیق حاضر برسری یک روش کاملا کاربردی جهت تعیین ارتفاع و حجم بهینه مخزن سدهای قابل احداث بر روی آبراهه های فصلی با توجه به مقادیر رواناب روزانه در محل سد مقادیر روزانه تبخیر از سطح ازاد آب میزان نفوذ پذیری از کف مخزن براساس مفهوم بیلان و برنامه ریزی منابع آب می باشد دراین تحقیق پس از تشریح الگوریتم محاسبات به منظور معرفی روش انجام کار یک طرح موردی احداث سدخاکی در خروجی حوضه ابریز...


بررسی هیدرولیکی سازه های مسیر رودخانه قمرود در محدوده شهر قم و نقش آن ها در بروز سیلاب

نویسنده(ها): رضاقلی کاظمی زاد
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: دبی سیلاب، شبیه سازی، مدل هیدرولیکی جریان و رسوب، سازه های تقاطعی

شهر قم به دلیل جایگاه خاص مذهبی و سیاسی دارای اهمیت زیادی دربین شهرهای کشور می باشد موقعیت قرارگیری این شهر در مسیر شریانهای اصلی کشور و خیل عظیم زوار مرقدمطهر حضرت معصومه (س) موجب شده است که شهر قم بصورتی شتابنده رشد فیزیکی داشته ب ا شد شکل فیزیکی شهر پاسخگوی ازدیاد جمعیت مهاجرت و حتی جاذبههای زیارتی آن نمی باشد شهر قم از نظر آب و هوایی و اقلیمی در منطقه گرم و خشک و حاشیه شمال غربی فلات...


بررسی هیدروژئوشیمیایی منطقه کارستی تنگ آهن سمیرم

نویسنده(ها): رقیه خسروی سوادجانی، غلامحسین کرمی، عزیزاله طاهری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: تنگ آهن، هیدروژئوشیمی، کاتیونها و آنیونهای اصلی، شاخصهای اشباع

به منظور بررسی هیدروژئوشیمیایی منطقه کارستی تنگ آهن سمیرم و ارزیابی توسعه کارست دراین منطقه از آذرماه سال 1388 تا مرداد ماه 1389 ا زهفت جاه بهره برداری منطقه نمونه برداری انجام شد برای تمام نمونه ها مقادیر هدایت الکتریکی PH و درجه حرارت آب در محل چاهها و همچنین غلظت کاتیونها و انیون های اصلی در ازمایشگاه اندازه گیری شد با استفاده از نرم افزار PHREEQC شاخصهای اشباع کلسیت، دولومیت، ژیپس و...


بررسی وضعیت آبهای زیرپوسته ای در شبکه آبیاری و زهکشی دز

نویسنده(ها): سعید طاهری قناد، منصور ظهورسلیمانی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: چاهکهای مشاهده ای، آبهای زیرپوسته ای، شبکه های ابیاری و زهکشی

بطور کلی نفوذ عمقی آب مازاد ناشی از ابیاری و بارندگی به وسیله لایه های سخت و نفوذ ناپذیر محدوده شوند و باعث ایجاد لایه های آبدار می شوند این آبها معمولا موقتی بوده و به تدریج به اعماق نفوذ کرده یا از طریق جریانهای زیرسطحی جانبی خارج می شوند اما گاهی اوقات برای دوره زمانی طولانی به صورت معلق باقی مانده و مشکلاتی را از نظر زهکشی در شبکه های ا بیاری و زهکشی ایجاد می کنند لذا در شبکه های...