بررسی وضعیتخشکسالی و روند آن در استان تهران براساس شاخصهای آماری خشکسالی و آزمون من کندال

نویسنده(ها): ندا اردکانی، آرش ملکیان، فرزاد شفیع زاده
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: استان تهران، شاخص AI، نیچه، ازمون من، کندال

با توجه به موقعیت جغرافیایی و استقرار ایران در کمربند خشک جهان افزایش فزاینده جمعیت موضوع تغییر اقلیم تخریب انسانی و بیابان زایی و سایر مشکلات اکولوژیکی و زیست محیطی بررسی و مطالعه شایسته و همه جانبه در زمینه خشکسالی به منظور تحلیل روندو درک و شناخت جامع آن امری اجتناب ناپذیر است دراین پژوهش ازنمایه نیچه و شاخص AI به منظور پهنه بندی خشکسالی در استان تهران استفاده شد پس از جمع اوری داده...


بررسی وضعیت آب زیرزمینی و تهیه نقشه هیدروژئوشیمیایی با استفاده از GIS مطالعه موردی: دشت سگزی اصفهان

نویسنده(ها): علی خنامانی، رضا جعفری، حمیدرضا کریم زاده
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: آب زیرزمینی، شاخص، GIS، مدل مدالوس

به دلیل بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در کشور سالانه شاهد افت بی رویه و کاهش کیفیت و تنزل خصوصیات شیمیایی این منابع حیاتی هستیم هدف از این مطالعه تهیه نقشه هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی وضعیت فعلی منابع آب زیرزمینی دردشت سگزی اصفهان به وسعت 112167 هکتار و در شرق شهر اصفهان و شمال رودخانه زاینده رود می باشدبدین منظور ابتدا اطلاعات مورد نیاز جمع اوری و نقشه وضعیت شاخصهای شیمیایی...


بررسی گیاه دارویی آب‌ بشقابی (.Centella asiatica (L.) Urban)

نویسنده(ها): میترا تقی زاده، نرگس یاسا، علیرضا نقی نژاد، مریم اهوازی
اطلاعات انتشار: گياهان دارويي، پاييز, دوره  ۳ , شماره  ۱۲، سال
کلمات کلیدی: آب‌بشقابی، نم روی، تالاب انزلی، بیماری پوستی، نارسایی دریچه ‌های وریدی اندام‌ ها

تاثیر سرعت و جهت جریان در خروجی کانال تقرب مستطیلی شکل با انتهای مسدود بر ضریب تخلیه آبگیر قائم

نویسنده(ها): سیدمحمدعلی زمردیان، محمدرضا باقری سبزواری
اطلاعات انتشار: علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)، زمستان, دوره  ۹ , شماره  ۴، سال
کلمات کلیدی: تخلیه آبگیر قایم، کانال تقرب، عدد استغراق، ضریب تخلیه، گرداب

آبگیرهای قائم معمولا نسبت به دیگر گزینه ها سازه هایی اقتصادی بوده و به جهت آن که در نزدیکی سطح آب کار گذاشته می شوند، از ورود رسوبات درشت دانه به داخل سیستم جلوگیری می نمایند. از مشکلات اصلی که آبگیرهای قائم با آن مواجه اند ایجاد گرداب های قوی در دهانه آنهاست. این گرداب ها منجر به کاهش بازدهی سیستم آبگیری می شوند. شناخت مهندسین و طراحان از عوامل موثر بر گرداب، می تواند آنها را در طراحی...


بررسی و مقایسه روند پارامترهای کمی و کیفی رودخانه های سیمینه رود قمرود و کارون با استفاده از روشهای ناپارامتری

نویسنده(ها): فرشاد فتحیان، فخراله سپهری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: تحلیل روند، روشهای ناپارامتری، .Spearman Rho Thiel، Sen Mann، Kendall

آگاهی از وضع کیفی آب و بررسی روند تغییرات آن در طول زمان از اهمیت ویژه ای در مدیریت مناسب برنامه های منابع آب برخوردار است دراین راستا از روشهای ناپارامتری Thiel–Sen Mann–Kendall و Spearman Rho برای بررسی و تشخیص روند پارامترهای کمی و کیفی رودخانه های سیمینه رود، قمرود و کارون استفاده شده است دراین پژوهش ضمن بررسی روند پارامترهای کمی و کیفی سالانه رودخانه ها از قبیل دبی EC,TDS در...


بررسی و مدلسازی پراکنش پارامترهای ژئوشیمیایی آب زیرزمینی با استفاده از GIS مطالعه موردی : دشت همدان – بهار

نویسنده(ها): بلال اروجی، عباس اروجی، زینب فلاح کریمی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: دشت همدان، بهار، الودگی، فاضلابهای شهری و صنعتی، پهنه بندی

نتایج بررسی 26 حلقه چاه نمونه برداری شده در آبخوان همدان – بهار نشان میدهد که آلودگی منابع اب زیرزمینی دشت در نواحی شمال شرقی و جنوب بیشتر از سایر نواحی است این بخش از دشت تحت تاثیر فاضلابهای شهری و صنعتی قرار دارد نقشه های هم ارزشی که توسط نرم افزار ArcGIS9.3 برای شاخصهایکیفی ابخوان تهیه شد بخوبی بالا بودن پارامترهای فیزیکوشیمیایی را در نواحی شمال شرقی و جنوب منطقه نشان میدهد دراین بخش...


بررسی نوسانات فشار در سرریز تند آب سد جره

نویسنده(ها): مهرداد قاجاریه، امیر خسروجردی، حسین صدقی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: سرریز تنداب، نوسانات فشار، کاویتاسیون

سازه های آبی که با تلاطم شدید جریان و در نتیجه نوسانات فشار روبرو می باشند با صدماتی که از جمله کاویتاسیون و ارتعاش و تخریب مواجه می باشند تحقیق حاضر برگرفته از مطالعات برروی نوسانات فشار بر روی سرریز تنداب سرریز شوت و باکت براسسا نتایج مدل ازمایشگاهی برروی سد جره می باشد که در موسسه تحقیقات آب ایران ساخته شده و مورد ازمایش قرارگرفته است دراین مدل برداشت اطلاعاتدر سه نقطه میانی، راست و...


بررسی نظریه های اخلاق مهندسی در صنعت آب

نویسنده(ها): محمد محجوب، حسین زمانی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: اخلاق مهندسی، صنعت آب

مسئله آب در جهان کنونی بشر بسیارپراهمیت و حیاتی است دراین بین مهندسین شاغل در صنعت آب نقشی محوری درتمام جنبه های توسعه و بهره وری از منابع آبی دارد برای حفظ این منبع حیاتی در کنار سلامت و رفاه جامعه و همچنین پیشبرد اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی مهندسان آب باید همواره پایبند تعهدات اخلاقی باشند تا با تقویت این تعهدات با مسائل دشوار اخلاقی که با آنها مواجه می شوند دست و پنجه نرم کنند ازا ین...


بررسی نظری تعیین فاصله عمق بحرانی از نقطه شروع پرش هیدرولیکی درحوضچه های آرامش افقی با بستر صاف تیپ I

نویسنده(ها): کاظم اله دادی، محمود شفاعی بجستان، مسعود اله دادی، ساسان امیری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: پرش هیدرولیکی، عمق بحرانی، حوضچه آرامش

پرش هیدرولیکی ازنوع جریانهای متغیر سریع است که در آن جریان از حالت فوق بحرانی عدد فرود بزرگتر از یک به زیر بحرانی عدد فرود کوچکتر از یک تغییر می یابد که با استهلاک انرژی قابل توجه همراه است در مسیر طول پرش نقطه ای وجود دارد که در آن عمق جریان برابر با عمق بحرانی و عدد فرود برابر با یک می شود که با اندازه گیری این عمق می توان براحیت دبی در عرض واحد ( فرمول در متن مقاله) که در آن yc عمق...


فرا داستان: سبکی از داستان نویسی در عصر پسامدرن

نویسنده(ها): پاینده،حسین
اطلاعات انتشار: مهر- شماره ۸۴، سال
کلمات کلیدی: -

بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی در بازیافت انرژی آب کشاورزی

نویسنده(ها): راضیه نامدار، محمد چیذری
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: انرژی، آب کشاورزی، موانع اجتماعی و فرهنگی، راهکارها

روند رو به رشد جمعیت و تقاضا روزافزون برای مواد غذایی از یک طرف و کمبود آب و تقاضای فزاینده آن به خصوص درکشورهای خشک و نیمه خشک از طرف دیگر بحث مدیریت مصرف آب را بخصوص در بخش به یکی از مهمترین چالشهای کشاورزی تبدیل کرده است کشاورزی فاریاب در اینده به ناچار باید آب را با راندمان بیشتری مصرف نماید دراین راستا روند توسعه پایدار در تولید و استفاده از انرژی چالش بسیار عمیقی را در جوامع ایجاد...


بررسی مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت کبودرآهنگ از نظر شرب

نویسنده(ها): محمد نخعی، یاور کریمی، سعید رضائیان لنگرودی، سیدهاشم حسینی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: کیفیت آب زیرزمینی، یونهای اصلی، پارامترهای اصلی، پارامترهای هیدروشیمیایی، دشت کبودراهنگ

منطقه موردمطالعه با وسعت 3448 کیلومتر مربع در شمال استان همدان واقع شده است به منظور بررسی کیفیت آب در دشت کبودرآهنگ تعداد 28 نمونه آب از چاههای منطقه جمع اوری شده و برای تعیین پارامترهای هیدروشیمیایی شامل کاتوینهای اصلی سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم، آنیون ها کلر، کربنات، بیکربنات و سولفات ، هدایت الکتریکی EC و اسیدیته PH مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند با استفاده از تحلیل داده های اماری...


بررسی مشخصه های دوره خشکی حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش شاخص بارش استاندارد SPI

نویسنده(ها): مرضیه قربانی اقدم، یعقوب دین پژوه، احمد فاخری فرد، صابره دربندی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: شاخص استاندارد بارش SPI، حوضه ابریز دریاچه ارومیه، خشکسالی، شدت خشکسالی، مدت خشکسالی

خشکسالی معمولا بطور خزنده در هر اقلیمی گاهگاهی اتفاق می افتد در حالت کلی احساس خشکی در ابتدا در کاهش بارش و بعددر ابهای جاری و د رنهایت در کاهش تراز آب زیرزمینی ظاهر می شود براین اساس خشکسالی به چهار دسته خشکسالی هواشناسی هیدرولوژیکی، کشاورزی و خشکسالی اجتماعی و اقتصادی قابل دسته بندی است هدف این مطالعه بررسی خشکسالی های هواشناسی اتفاق افتاده در حوضه ابریز دریاچه ارومیه در دوره اماری...


بررسی مسائل آب – محور کشور و تبیین سیاستهای مدیریتی مقتضی

نویسنده(ها): هادی مهدوی راد، محمدمهدی احمدی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: توسعه، کمبود آب، ذخیره سازی، تغذیه مصنوعی، سیاستگذاری

نقش آب بعنوان مایع حیات در اینده ی رفاه محور بشری غیر قابل انکار است رشد اقتصادی و صنعتی و افزایش رفاه عمومی بدون دسترسی به آب سالم و کافی مقدور نخواهد بود رشد جمعیت کشور نیز بطور مستقیم و غیرمستقیم سبب افزایش مصرف آب خواهد شد این دلایل به اضافه ی عوامل مهم دیگر همچون کاهش منابع آب زیرزمینی تغییرات نامشخص آب و هوایی الودگی منابع آب و لزوم برطرف کردن دغدغه های زیست محیطی توجه به منابع...


بررسی مدل عددی سازه کالورت انحراف سد ورزقان میانه

نویسنده(ها): حمید گهرنژاد، پرنیا گل محمدی، کورش شاهوردی
اطلاعات انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، سال
کلمات کلیدی: سدورزقان میانه، کالورت انحراف، رفتار هیدرولیکی، دینامیک سیالات محاسباتی

یکی از سازه های مهم هر سد را سازه انحراف تشکیل میدهد با توجه به حساس بودن کاری که سازه انحراف انجام میدهد باید سازه ای قوی مطمئن و با راندمان بالا انتخاب شود به همین دلیل بررسی رفتار این سازه بسیار حائز اهمیت است این بررسی عمدتا به روش ازمایشگاهی و یا با استفاده از روابط تجربی انجام می پذیرد امروزه روشهای عددی نیز در مقیاس تحقیقاتی برا ی بررسی رفتار سازه انحراف مورد استفاده قرار گرفته...