فرآیند انتخابی: فرآیند خرید کالا و خدمات

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: تهران، تهران، سال
کلمات کلیدی: دانلود مقاله، فرایند انتخاب مقاله، دانش رسان

از نواقص عمده موجود در این فرآیند مقاله، می توان به رفت و برگشتهای زیاد آن بین ادارات و مدیریتهای مختلف و در نتیجه زمانبر و هزینهبر بودن آن اشاره کرد. باتوجه به مستندات موجود و مصاحبه حضوری با مسئولین ادارات درگیر در فرآیند خرید و دانلود مقاله(مسئول اداره تدارکات، مسئول بخش بهبود سیستمها و کارشناس بخش بهبود سیستمها) ، روند انجام آن به این صورت است که در ابتدا درخواست کالای...

نمایش نتایج ۲۰۶۴۹۷۶ تا ۲۰۶۴۹۷۶ از میان ۱۲۳۸۹۸۶ نتیجه